Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı: Güncel Kavramlar ve Metodoloji

Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı tarafından 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmalarını yönetim ve organizasyon camiasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Tamer Koçel ile Kibar Holding CEO’su Dr. Tamer Saka’nın yaptığı ve farklı üniversitelerden

138 katılımcının yer aldığı Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı ile akademi ve iş dünyası penceresinden, yönetimde güncel kavramlar ve metodoloji değerlendirilmiştir.İlki gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, yönetim ve organizasyondaki yeni kavramların teori ve pratikteki durumu bildiriler aracılığı ile tartışılmış, genç akademisyenler ile doktora öğrencilerine doktora tezlerini yazım sürecinde ufuklarını genişletecek bir fırsat sağlanmış ve tartışılan konular ile yeni çalışmalara zemin hazırlanmıştır.


Galeri