Sıkça Sorulan SorularFakültenize doğrudan ulaşabileceğim adres, telefon faks ve e-posta bilgileri nedir?
Telefon Numarası 0 212 473 70 70 /18209/18210/18211/18366
Fax Numarası 0 212 590 40 00

Fakültenize kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir? Bununla ilgili önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir?
ÖSYM’nin belirlediği kayıt takvimine göre İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Avcılar Kampüsünde kayıtlar yapılır. Randevu almaya gerek yoktur.

Fakültenizde oryantasyon programı var mı? Süreç nasıl işliyor?
Fakültemizin açılış haftası içerisinde yapılmaktadır.

Fakültenizde yabancı dil hazırlık eğitimi var mı?
İngilizce İşletme Programında hazırlık eğitimi vardır. Hazırlık Eğitimi Fakültemizde verilmektedir.

Öğrenci otomasyon sisteminde e-posta adresim/telefonum bulunmadığından sisteme giriş yapamıyorum e-posta adresimi/telefonumu nasıl tanımlayabilirim?
İşletme Fakültesi Öğrenci Bürosu ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Öğrenci Belgesine ihtiyacım var. Öğrenci Belgemi nasıl alabilirim?
Öğrenci Otomasyon Sisteminde Belge Talepleri (1378) ekranından başvurulabilir. Veya Öğrenci Bürosuna şahsen başvuru yapabilirsiniz.

Kayıt Dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?
İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Kayıt Dondurma başlıklı 29. maddesi gereğince yapılmaktadır.

Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?
Dilekçe ile Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Askerlik şubemden yazı geldi, askerliğimi nasıl tecil ettirebilirim?
Dilekçe ile Öğrenci İşleri Bürosuna müracaat ederek Askerlik Durum Belgesi talep edebilirsiniz.

Derslerime ait sınav notlarımı göremiyorum?
İlgili dersin sorumlusu, her öğrencinin başarı notunu sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde ilân eder.

Sınava girdim ancak sınav sonuç listesinde adımı göremiyorum?
İlgili dersin öğretim üyesi ile irtibata geçmeniz veya Öğrenci Bürosuna yazılı talepte bulunmanız gerekmektedir.

Derslerime ait Başarı Notumu (Harf Notumu) sonuç açıklamasına rağmen hala göremiyorum?
İlgili dersin sorumlusu, her öğrencinin başarı notunu sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde ilân eder. Dersin sınav sonuç listesi (harf notu listesi) dersin sorumlusu tarafından Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edildiğinde ilan edilerek, harf notları öğrencilerin otomasyon ekranına yansır.

Ara Sınavlara giremedim, mazeret sınavlarına girebilir miyim?
İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Sınavlar başlıklı 24. maddesi gereğince mazeret sınavları yapılmaktadır.

Yatay Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?
Yatay geçişle ilgili tüm bilgiler, akademik takvim çerçevesinde belirlenen tarihlerde üniversitemiz web sayfasına duyurulmaktadır. > http://www.istanbul.edu.tr/

Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?
Fakültemiz web sitesinden veya öğrenci panolarından sınavların başlangıcından yaklaşık 2 hafta önce ilan edilmektedir. > http://isletme.istanbul.edu.tr/

Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartılabiliyor mu?
Erasmus Programı çerçevesinde yurt dışında eğitim görecek öğrenciler için Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından harçsız pasaport belgesi verilmektedir.

Sınava giremedim, raporum var, sınava girmem için geçerli olur mu?
İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Sınavlar başlıklı 24. maddesi gereğince, Fakülte Yönetim Kurulunun kabul ettiği mazereti olanlar mazeret sınavına girebilir.

Kaç dersten bütünleme sınavına girebilirim?
Seçmiş olduğunuz ve devamsızlıktan kalmadığınız derslerin bütünleme sınavlarına girebilirsiniz.

Kayıt yenileme işlemini ne zaman, nasıl yapmam gerekiyor?
Üniversitemiz Akademik takvimi çerçevesinde belirlenen tarihler arasında kayıt yenileme işleminizi öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

Öğrenci Kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?
Aşağıdaki belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçeyle başvurmanız gerekmektedir.
* Kaybın yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi (Günlük Gazeteler)
* Kayıp kimlik ücreti olan 20 TL (Yirmi Türk Lirası) Halk Bankası 082006200222 nolu hesaba yatırılarak dekont alınmalıdır. (Dekontta öğrencinin ADI-SOYADI ve açıklama olarak KİMLİK ÜCRETİ olduğu belirtilecektir.).

Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?
Yatay geçişle ilgili tüm bilgiler, akademik takvim çerçevesinde belirlenen tarihlerde üniversitemiz web sayfasına duyurulmaktadır. Dikey Geçişler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınav sonucuna göre Fakültemize yerleştirmeler yapılmaktadır.

ABC dersinden 100 üzerinden XYZ almıştım ancak daha yüksek not bekliyordum bunun yeniden incelenmesini istiyorum?
Öğrenci Bürosuna şahsen gelerek sınav sonucuna itiraz dilekçesi doldurmanız gerekmektedir.

Güz/Bahar yarıyılında girmiş olduğum dersin sınav sonucu hala açıklanmamış durumda, sınav sonucum ne zaman açıklanacak?
İlgili dersin sorumlusu, her öğrencinin başarı notunu sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde ilân eder. Dersin sınav sonuç listesi (harf notu listesi) dersin sorumlusu tarafından Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edildiğinde ilan edilerek, harf notları öğrencilerin otomasyon ekranına yansır.

Fakültenizde çift anadal/yandal imkânı var mıdır? Hangi programlar arasında yapılabiliyor? Özel şartı var mıdır?
Evet her ikisi de uygulanmaktadır. Web sitesinde ve öğrenci panolarında bununla ilgili bilgiler mevcuttur.

Fakültenizde geçme notu kaçtır? Sınıf geçmek için ortalamanın kaç olması gereklidir?
Fakültemizde”Bağıl Değerlendirme Sistemi” uygulanmakta olup, final (bitirme) / bütünleme sınavından başarılı olabilmek için “100” üzerinden en az “60” almak gereklidir. Sınıf geçmek için AGNO’nun (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) 4.00 üzerinden en az 1.80’in üzerinde olması gereklidir.

Fakültenizde üst sınıftan ders alma durumu var mıdır? Hangi derslerdir?
    Fakültemizde üst sınıftan ders alma uygulaması bulunmamaktadır.

Dönem tekrarı yapmam durumumda Fakültemi/Yüksekokulumu/Enstitümü uzatmadan bitirme şansım var mıdır?
Üst sınıftan ders alma uygulaması bulunmadığından uzatmadan bitirme şansınız bulunmamaktadır.

Mazeret sınavları ara sınavlardan sonra kaç gün içerisinde yapılmaktadır?
Mazeret sınavları ara sınavlardan yaklaşık 15 gün sonra yapılmaktadır.

Kayıt yenileme süresi geçtikten sonra kayıt yaptırabilir miyim?
Kayıt yenileme işlemleri Akademik Takvimde belirtilen süreler arasında yapılabilir.

Erasmus başvuru tarihi ne zaman?
Erasmusla başvuru tarihleri ile ilgili Üniversitemiz Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulunun web sitesini takip edebilirsiniz. > http://www.istanbul.edu.tr/uaik/

Erasmus imkanları ve şartları nelerdir?
Bununla ilgili Üniversitemiz Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulunun web sitesini takip edebilirsiniz. > http://www.istanbul.edu.tr/uaik/

Farabi başvuru tarihi ne zaman?
Üniversitemiz Farabi web sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. > http://farabi.istanbul.edu.tr/

Farabi imkanları ve şartları nelerdir?
Üniversitemiz Farabi web sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. > http://farabi.istanbul.edu.tr/

Hangi değişim programları bulunmaktadır?
Erasmus, Farabi.

Bitirme sınavından DD,DC aldığım notu yükseltmek için bütünlemesine girebilir miyim?
Girebilirsiniz. Ancak bu durumda bütünleme sınavından aldığınız en son not geçerli olmaktadır.

Bitirme (Final) sınavına giremedim. Mazeret sınavına girebilir miyim?
Bitirme (Final) sınavında kalanların bütünleme hakkı olduğundan mazeret sınav hakkı bulunmamaktadır.

Fakültede zorunlu staj var mıdır?
Fakültede zorunlu staj yoktur. Üniversitemiz KAGEM (Kariyer Geliştirme Merkezi) bünyesinde isteğe bağlı gönüllü staj imkanı bulunmaktadır. > http://kariyer.istanbul.edu.tr/