"İLK" lerin Fakültesi!

Avrupa ve Türkiye’de öncü ve çağdaş işletme eğitiminin sembollerinden olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi;

 

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Avrupa’da işletme alanında ilk lisansüstü eğitimi veren İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bünyesinde barındırmaktadır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk işletme fakültesidir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk ulaştıma ve lojistik okulu olan İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu ’nu kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme eğitiminde Vak’a yöntemini (Case Method) ilk kez uygulayan İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bünyesinde barındırmaktadır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme alanındaki ilk bilimsel dergiyi yayımlamıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Dünyada “TAG” teknolojisini ilk kullanan bilimsel dergiye sahiptir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İlk olarak “Pazarlama” kavramını öneren ve yaygınlaştıran kurumdur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Pazarlama alanındaki ilk bilimsel olan “Pazarlama Dünyası”nı yayımlamıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Geleneksel ulusal pazarlama kongrelerini 1976 yılında başlatmıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk Devlet İşletmeciliği Enstitüsü’nü kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk Pazarlama Enstitüsü’nü kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk halen çalışmalarına devam eden Muhasebe Enstitüsü’nü kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Azerbaycan’da işletme alanında ilk kez lisansüstü eğitimleri başlatmış ve bir işletme fakültesi kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Muhasebe Eğitimi Sempozyumlarının yapılması fikrini ortaya atmış ve 1979’da ilkini gerçekleştirmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İlk olarak Türkiye-Avusturya bilimsel anlaşmasını gerçekleştirmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ISO 9001 belgesi alan ilk gönüllü öğrenci organizasyonu olan İşletme Kulübü’nü bünyesinde barındırmaktadır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ilk Stratejik Pazarlama Kararları Oyununu geliştirmiş ve uygulamıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İnsan Kaynakları Yönetiminde önemli bir organizasyon olan CRANET’in Türkiye temsilcisidir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İşletme fakülteleri arasında ilk psikoteknik laboratuvarına sahip olan kurumdur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ilk hastane işletmeciliği eğitimlerini başlatmıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ilk olarak inşaat işletmeciliği eğitimlerini vermiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme alanında ilk sertifika programlarını başlatmıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Ülkemizdeki ilk Üretim Araştırmaları Sempozyumunu gerçekleştirmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletmecilikte çevre ve sosyal sorumluluk bilincinin yayılması amacıyla ilk yayınları yapmıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İşletme alanındaki ilk kürsüleri (anabilim dalları) kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme disiplinlerindeki ilk kitapları yayımlamıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ilk kez Tekdüzen Muhasebe Sistemine geçilmesine öncülük etmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme alanındaki ilk sivil toplum kuruluşları olan dernekleri kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de trafik düzenlemelerinde ilk kez psikoteknik kuramların uygulanmasını önermiş ve gerçekleştirmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Tüm programlarıyla (BA, MS, MBA, PhD) ve bünyesindeki İşletme İktisadı Enstitüsü ile Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında ilk olarak AACSB akreditasyonu almıştır.