Ödüller

Avrupa ve Türkiye’de öncü ve çağdaş işletme eğitiminin sembollerinden olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi;

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Avrupa’da işletme alanında ilk lisansüstü eğitimi veren İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bünyesinde barındırmaktadır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk işletme fakültesidir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk ulaştıma ve lojistik okulu olan İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu ’nu kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme eğitiminde Vak’a yöntemini (Case Method) ilk kez uygulayan İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bünyesinde barındırmaktadır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme alanındaki ilk bilimsel dergiyi yayımlamıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Dünyada “TAG” teknolojisini ilk kullanan bilimsel dergiye sahiptir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İlk olarak “Pazarlama” kavramını öneren ve yaygınlaştıran kurumdur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Pazarlama alanındaki ilk bilimsel olan “Pazarlama Dünyası”nı yayımlamıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Geleneksel ulusal pazarlama kongrelerini 1976 yılında başlatmıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk Devlet İşletmeciliği Enstitüsü’nü kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk Pazarlama Enstitüsü’nü kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk halen çalışmalarına devam eden Muhasebe Enstitüsü’nü kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Azerbaycan’da işletme alanında ilk kez lisansüstü eğitimleri başlatmış ve bir işletme fakültesi kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Muhasebe Eğitimi Sempozyumlarının yapılması fikrini ortaya atmış ve 1979’da ilkini gerçekleştirmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İlk olarak Türkiye-Avusturya bilimsel anlaşmasını gerçekleştirmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ISO 9001 belgesi alan ilk gönüllü öğrenci organizasyonu olan İşletme Kulübü’nü bünyesinde barındırmaktadır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ilk Stratejik Pazarlama Kararları Oyununu geliştirmiş ve uygulamıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İnsan Kaynakları Yönetiminde önemli bir organizasyon olan CRANET’in Türkiye temsilcisidir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İşletme fakülteleri arasında ilk psikoteknik laboratuvarına sahip olan kurumdur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ilk hastane işletmeciliği eğitimlerini başlatmıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ilk olarak inşaat işletmeciliği eğitimlerini vermiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme alanında ilk sertifika programlarını başlatmıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Ülkemizdeki ilk Üretim Araştırmaları Sempozyumunu gerçekleştirmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletmecilikte çevre ve sosyal sorumluluk bilincinin yayılması amacıyla ilk yayınları yapmıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İşletme alanındaki ilk kürsüleri (anabilim dalları) kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme disiplinlerindeki ilk kitapları yayımlamıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ilk kez Tekdüzen Muhasebe Sistemine geçilmesine öncülük etmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme alanındaki ilk sivil toplum kuruluşları olan dernekleri kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de trafik düzenlemelerinde ilk kez psikoteknik kuramların uygulanmasını önermiş ve gerçekleştirmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Tüm programlarıyla (BA, MS, MBA, PhD) ve bünyesindeki İşletme İktisadı Enstitüsü ile Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında ilk olarak AACSB akreditasyonu almıştır.

Avrupa’nın işletme alanındaki ilk lisansüstü eğitimini başlatan İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bünyesinde barındıran ve Türkiye’nin ilk işletme fakültesi olma özelliğine sahip İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi uluslararası bir ödül daha aldı.

EDUNIVERSAL tarafından dünyada 4000’i aşkın işletme ve yönetim okulları arasında yapılan değerlendirme sonucuna göre İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi en iyi 1000 işletme okulu arasında yer aldı. En iyi 1000 işletme okulu arasına Türkiye’den 8 üniversite girmiş bulunmaktadır. Fakültemiz Türk üniversiteleri sıralamasında ise 2011 yılında da 1. olmuştur.

Fakültemiz 20102009 ve 2008 yıllarında da “Top Business Schools” arasında yer alarak 4 Palmiye ile ödüllendirilmişti.

EDUNIVERSAL bilimsel komitesi üniversitelerin uluslararası bilinirliği, programlarının kalitesi, öğretim üyelerinin yayınları, ulusal ve uluslararası akreditasyonlar, bağımsız kurumlarca yapılan değerlendirmeler ve uluslararası birliklere üyelikler gibi kriterlere göre değerlendirme yaparak Fakültemizi en iyi 1000 işletme okulu sıralamasına almıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız

Fakültemiz “Euroasia & the Middle East” Bölgesinde de 2. Sırada Yer Almaktadır

Fakültemiz, aynı çalışmada, 2009 ve 2010 yıllarında olduğu gibi 2011 yılında da “Euroasia & the Middle East” Bölgesinde de en iyi ikinci işletme okulu olarak seçilmiş bulunmaktadır. Böylece Fakültemiz Dünyadaki bölgesel en iyi 19 işletme okulu arasında yer almaktadır.

(“İÜ İşletme Fakültesi, Türkiye’deki devlet üniversiteleri içerisinde AACSB akreditasyonu alan ilk işletme fakültesi oldu”, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 25.07.2012)

    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, tüm dünyadaki işletme fakültelerini akredite eden önemli bir kuruluş olan The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) (ABD) tarafından akredite edildi. Böylece İÜ İşletme Fakültesi, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin işletme fakülteleri arasında ilk AACSB akreditasyonu alan fakülte oldu.

İÜ İşletme Fakültesi, AACSB’nin akreditasyon için öngördüğü bütün standartları başarı ile yerine getirerek akreditasyon sürecini tamamladı ve dünyanın elit işletme fakülteleri arasında yerini aldı. Bu akreditasyon, İÜ İşletme Fakültesi’nin Lisans, Yüksek Lisans, Doktora programları ile birlikte İşletme İktisadı Enstitüsü’nün MBA, Executive MBA ve MS programlarını kapsıyor.

Nisan 2012 itibariyle tüm dünyada 648 kurum AACSB akreditasyonu almış durumda. Bu kurumların çok önemli bir bölümü ise ABD’de yer alıyor.

İÜ İşletme Fakültesi’nin akredite olmasının ardından akreditasyon logosu öğrenci transkriplerinde yer almaya başlayacak. İÜ İşletme Fakültesi’ne yeni ufuklar açacak olan akredistasyon, İÜ İşletme Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyelerine önemli ayrıcalıklar getirecek. Fakültenin diğer akredite olmuş üniversitelerle yapacağı işbirliklerini ve öğretim üyelerinin yurt dışındaki üniversitelerde ders verme olanağını artıracak. Mezunlarının bu üniversitelerin yüksek lisans ve öğrenci değişim programlarına kabul edilmesini kolaylaştıracak.

Dünyanın en iyileri arasında

İÜ İşletme Fakültesi, başka bir değerleme kuruluşu olan Eduniversal tarafından 7 yıldır Doğu Akdeniz ve Ortadoğu bölgesinde en iyi ikinci fakülte olarak seçiliyor. Eduniversal’in değerlendirmesine göre; “Top Business Schools” kategorisinde dünyada 32. sırada olan İÜ İşletme Fakültesi, Türkiye’nin de en iyi işletme fakültesi konumunda.

Türkiye’nin ilk işletme fakültesi

1968 yılında Türkiye’nin ilk işletme fakültesi olarak kurulan İÜ İşletme Fakültesi, Avrupa’da işletme alanında ilk lisansüstü eğitimleri başlatan İşletme İktisadı Enstitüsü’nü de bünyesinde barındırıyor. İÜ İşletme Fakültesi’nde birçok alanda lisans, yüksek lisans, MBA ve doktora seviyelerinde eğitimler uluslararası standartlarda veriliyor. İÜ İşletme Fakültesi öğretim üyeleri geniş akademik ve sektör tecrübesinin yanı sıra ürettikleri prestijli yayınlar ile öğrenci ve iş dünyasını aydınlatmaya devam ediyor.

İşletme Fakültesi ve İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nden mezun olan elçilerimiz   bulundukları kurum ve sektörlerde  gurur kaynaklarımız olarak görevlerini sürdürmektedirler.

Sayıları onbinleri aşan gurur kaynaklarımızdan bazıları aşağıdadır.

İŞLETME FAKÜLTESİ MEZUNLARI

Prof.Dr.Numan KURTULMUŞ
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
1982 Mezunu

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı

Berat Albayrak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
1999 Mezunu

Hasan Arslanoba
Erikli Memba Suları Yönetim Kurulu Başkanı
1985 Mezunu

M. Bahaeddin Cebeci
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
1972 Mezunu

Cem Çevik
Bilge Adam Yönetim Kurulu Üyesi , Genel Müdür Yardımcısı
1997 Mezunu

Erhan Ece
Anchor Sports International Yönetim Kurulu Üyesi
1990 Mezunu

Muhammed Fatih Erdem
Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı
1996 Mezunu

Kadircan Erkıralp
Teknosa Pazarlama Direktörü
1990 Mezunu

Mehmet Ersoy
ETS Tur Yönetim Kurulu Başkanı

Beyhan Figen
Sephora Türkiye Genel Müdürü

Zeynullah Hüda
Aydınlı Grup Genel Müdür Yardımcısı
1998 Mezunu

Çağrı İlk
Acıbadem Grubu Spor Sponsorlukları Sorumlusu
2007 Mezunu

Saffet Karpat
Procter & Gamble Türkiye Eski Başkanı
1981 Mezunu

Ömer Faruk Kavurmacı
Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı
1998 Mezunu

Mustafa Kelekçi
DORA Araştırma Şirketi Kurucusu

Zafer Kurtul
Sabancı Holding, CEO
1979Mezunu

Hakan Önce
Kale Endüstri Holding, CEO

Dr. Tamer Saka
Kibar Holding, CEO
Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi
1994 Mezunu

Ethem Sancak
Hedef Alliance Yönetim Kurulu Başkanı
1976 Mezunu

Celal Sönmez
Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı
1977 Mezunu

Cansen Başaran Symes
TÜSİAD Başkanı
PricewaterhouseCoopers Türkiye Başkanı, Kıdemli Ortak
1980 Mezunu

Canan Çelebioğlu Tokgöz
Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkan V.
1989 Mezunu

Dr. Masum Türker
Devlet Eski Bakanı
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı
1973 Mezunu

Cüneyt Yağcı
SEB Group-Tefal Genel Müdürü

Cengiz Eroldu
TOFAŞ CEO

SÜLEYMAN ERDEMİR
İş Adamı
DD Değişim Dinamikleri Yönetim Danışmanı ve Yönetim Kurulu Başkanı
1982 Mezunu

CELAL SÖNMEZ
SÖNMEZ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI
1977 MEZUNU

ÜMİT LEBLEBİCİ
TEB GENEL MÜDÜRÜ
1988 Mezunu

TALHA ÇAMAŞ
VISITUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MUHAMMED FATİH ERDEM
ERDEM HOLDİNG

EKREM İMAMOĞLU
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI

MURAT AYDIN
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI

MEHMET SEKMEN
ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI

BİHLUN TAMAYLIGİL
MİLLETVEKİLİ

HASAN ARAT
FİBA HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SEMİH YILDIR
İFMED ESKİ YÖN. KUR. BŞK.

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI

Ali Coşkun
Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı
1977 Mezunu

İsmet Güral
Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı
Macaristan Fahri Konsolosu
1973 Mezunu

Aziz Kocaoğlu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
1974 Mezunu

Mustafa Küçük
Tema Holding Genel Koordinatörü

1987 Mezunu

Adnan Memiş
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı
1977 Mezunu

Prof. Dr. Enis Öksüz
Ulaştırma Eski Bakanı 
1968 Mezunu

Fakültemizin ilk öğrencileri 1968 yılında eğitim-öğretime başlamışlardır. Fakültemizin “İlk İşletmelileri” ve kuruluş öykümüzün yer aldığı ilk yıllığa   aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bu yıllığın hazırlanmasında önemli gayretleri olan İlk İşletmelilerden, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öner ESEN Hocamıza içtenlikle teşekkür ederiz.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 2016 Yılında da Türkiye’nin En İyi İşletme Okulu Seçildi

Türkiye’nin ilk işletme fakültesi olma özelliğine sahip İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi uluslararası bir ödül daha aldı. EDUNIVERSAL tarafından 154 ülkedeki İşletme Okulları arasında yapılan değerlendirme sonucuna göre İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi en iyi 1000 işletme okulu arasında yer aldı.EDUNIVERSAL bilimsel komitesi üniversitelerin uluslararası bilinirliği, programlarının kalitesi, öğretim üyelerinin yayınları, ulusal ve uluslararası akreditasyonlar, bağımsız kurumlarca yapılan değerlendirmeler ve uluslararası birliklere üyelikler gibi kriterlere göre değerlendirme yaparak Fakültemizi en iyi 1000 işletme okulu sıralamasına almıştır. En iyi 1000 işletme okulu arasına Türkiye’den 8 üniversite girmiş bulunmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız1Fakültemiz 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 20102009 ve 2008  yıllarında da “Top Business Schools” arasında yer alarak 4 Palmiye (4 Palmes Of Excellence – TOP business school with significant international influence) ile ödüllendirilmişti.Fakültemiz “Euroasia & the Middle East” Bölgesinde 2. Türkiye’de 1. Sırada Yer Almaktadır.Fakültemiz, aynı çalışmada, önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da “Euroasia & the Middle East” Bölgesinde en iyi ikinci Türkiye’de birinci işletme okulu olarak seçilmiş bulunmaktadır.