Fakültemiz

1453 İstanbul Üniversitesinin Kuruluşu. Bizans ve Osmanlı geleneklerinin birlikte incelenebileceği görüşünde olan Alman hukuk tarihçisi Richard Honig, İstanbul Üniversitesi tarihinin 1 Mart 1321’e kadar uzandığını ifade etmektedir. Bugünkü Merkez Bina’nın bulunduğu tepede kurulan, Roma üniversiteleriyle eşdeğer olan, tıp, hukuk, felsefe ve edebiyat fakültelerinden oluşan bu üniversite, aslında İstanbul’da üniversite eğitiminin başlangıcı sayılmaktadır.

Türk araştırmacılar ise İstanbul Üniversitesi’nin köklerini 1453’e götürmektedir. Gerçekten, fetihin ertesi günü 30 Mayıs 1453’te Ayasofya ve Zeyrek’te yapılan bilimsel toplantılar, Türk-Osmanlı bilim yaşamının ilk günü ve takiben bir külliyenin kurulmasının başlangıcı kabul edilmektedir. Nitekim, Sıddık Sami Onar, “Türklerin İstanbul’da bir üniversite bulamadıklarına ve kendi uygarlıklarını yerleştirdikleri bu kentte kendi tarzlarında kurdukları” üniversite eğitimine dikkatleri çekmektedir. Yine, Cemil Bilsel, tıp, hukuk, fen ve edebiyat fakültelerinin ve İstanbul Üniversitesi’nin ilk başlangıç noktasının 1470 yılında kurulan Fatih Külliyesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu arada, Sovyet tıp bilgini Danişefski, dünya’ nın en eski tıp fakültesinin İstanbul’da olduğunu belirtmektedir.

İstanbul Üniversitesi, 20.6.1973 tarihli 1750 sayılı Yeni Üniversiteler Kanunu ile Cumhuriyetin 50. yıldönümünde yeni bir düzene girmiştir. 4936 sayılı yasayı tümden değiştiren bu yasayla iki yeni üst kuruluş, Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversite üyesi gereksinimini karşılama görevi bu kez eski ve köklü üniversitelere getirilmiştir. Yasanın öngördüğü gelişmekte olan üniversitelere öğretim üyesi yardımını İstanbul Üniversitesi büyük ölçüde yerine getirmektedir.

Bugün İstanbul Üniversitesi 6.11.1981 tarihli 2547 sayılı yasa hükümlerine tabi olarak çalışmakta; çağdaş, ilerici ve laik bir eğitim kurumu olarak tarihsel, toplumsal ve bilimsel bir işlev sürdürmektedir.

İstanbul Üniversitesi’nin simgesi olan “yılanlı amblem” 1243 tarihli Selçuklu Şifa Yurdu motiflerinden esinlenilerek Prof.Süheyl Ünver tarafından yaratılmıştır.

1933 Atatürk’ün üniversite reformu ile birlikte Türkiye’nin ilk çağdaş üniversitesi olma. 19. Yüzyıl başlarına dek, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde çeşitli eğitim sistemleri uygulanmıştır. Atatürk, İslami eğitim veren medrese sisteminin, yeni toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini; bu nedenle, batı modellerine benzeyen yeni bir eğitim sisteminin oluşturulması gerektiğini görmüş, böylece önce öğretimin birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat) kanunu çıkarılıp dini eğitim veren tüm öğrenim kurumları kapatılarak, bütün eğitim işleri Milli Eğitim Bakanlığı çatısında birleştirilmiş, 1933 yılında da bir üniversite reformu gerçekleştirilmiştir.

İ.Ü. İşletme Fakültesi’nin temelini 1954 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Harvard Business School tarafından kurulmuş ve bugün İ.Ü. İşletme Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren lisansüstü eğitime yönelik İşletme İktisadı Enstitüsü oluşturur. 1989 Avcılar Kampüsündeki yeni binaya taşınmamız.

1968 yılında Beyazıt’da öğrenime başlayan İşletme Fakültesi 1983 yılında Rumelihisarüstü’ne taşınmış ve 1989 yılında ise Avcılar Kampüsü’ndeki bugünkü binasına gelmiştir


Vizyon

Küresel iş çevreleri üzerindeki istisnai etkisi ile işletme eğitiminde fark yaratan, en çok tercih edilen ve en ayrıcalıklı işletme okullarından biri olmak


Misyon


Farklı kültürel iklimlerden gelen öğrencilerin yönetici ve girişimci yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için tasarlanmış kaliteli akademik programlar sunmak

İş dünyasının ihtiyaçlarını anlayarak yenilikçi işletme araştırmaları yürüten ve yaygınlaştıran öncü bir kurum olmak

Sanayi-üniversite ortaklıkları gerçekleştirmek için iş örgütleri ve mezun iletişim ağları ile güç birliği yapmak

Sosyal etkileşim ve daha iyi bir hayat için kendi kendine yeterli büyümek ve bilimi uygulamak
ISTANBUL BUSINESS RESEARCH (f.k.a. the Istanbul University Journal of the School of Business) is the official peer-reviewed academic journal of Istanbul University School of Business. It is published twice a year since 1972. It is published twice a year since 1972. As an international business journal, IBR is dedicated to the publication of high quality papers that deliver novel, theoretical and research-based studies. IBR is indexed and abstracted in the ESCI (the Emerging Sources Citation Index), Clarivate Analytics Web of Science, and adopts open access policy.


Please visit http://mc04.manuscriptcentral.com/IBR for manuscript submissions.
Please visit ibr.istanbul.edu.tr to see the IBR homepage provided by Istanbul University Press. (Former homepage is located at: http://dergipark.gov.tr/iuisletme.) 


ISTANBUL BUSINESS RESEARCH (eski adıyla İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi) İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin resmi yayını olarak hizmet veren bir uluslararası hakemli dergidir. 1972 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergi yayın dili İngilizce ve Türkçedir. Açık erişim politikasını benimseyen IBR, Clarivate Analytics Web of Science tarafından ESCI (the Emerging Sources Citation Index) veritabanında listelenmekte ve taranmaktadır.

Makale yayın başvuruları ScholarOne sistemindeki platformumuz üzerinden yapılmaktadır. Bunun için lütfen http://mc04.manuscriptcentral.com/IBR adresini ziyaret ediniz.


Dergimizin İstanbul Üniversitesi Yayınevi üzerinden hizmet veren ana sayfasına erişmek için lütfen ibr.istanbul.edu.tr adresini ziyaret ediniz. (Önceki ana sayfamız http://dergipark.gov.tr/iuisletme adresinde yer almaktadır.)