Publications

Academic Publications 2010


Eren Sarıoğlu, S., B. Seval ve E. Demirci, Kasım 2010, “Finansal Piyasaların Gelişiminin Ekonomik Büyümeye Etkisi Var Mıdır? Türkiye Örneği (1987-2006), 14. Ulusal Finans Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya. 

Akman, A., Köse, A., Söyük, S., “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği ile İlgili Algılarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma,” VIII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 551-70, Marmaris, 13-16 Mayıs 2010

Günaydın, S. Ve Kıyılar, M.; 28 Nisan – 01 Mayıs 2010, “Laboratuar Yönetimi ve Hastane Verimliliğine Katkısı”; 2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi: Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği, Starlight Convention Center, Manavgat-Antalya-Turkey

Kıyılar, M.; Paranın Zaman Değeri; Ocak 2010, Literatür Yayınları, Yayın No: 593, İstanbul (ISBN: 978-975-04-0544-0).

Kıyılar, M., Hepşen, A. ; Şubat 2010, “Performance Appraisal of Real Estate Investment Trusts (REITS): A Practice in Istanbul Stock Exchange”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 52, s 17-25

Atakan, T., R. İ. Gökbulut ve B. Vuran, Temmuz 1-3, 2010, “The Efficiency and Productivity Analyses of the Turkish Banking Sector After the Restructuring Program”Reseach and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece, National&Kapodistrian University of Athens, s. 56-63., University of the Aegean-Department of Statistics and Actrual-Financial Mathematics, Samos Island, Greece.

Atakan, T., Ü. Gümrah, R. İ. Gökbulut, Haziran 2010, “Contagion Effect of the Credit Crisis in Financial Markets of the United States to Emerging Countries: An Evidence from Turkey”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 1.

Atakan, T., Gökbulut, R. İ., Ocak 2010, “Üç faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi”, Muhasebe ve Finansman (MÜFAD) Dergisi, Sayı 45, s. 180-189. 

Eren Sarıoğlu, S., M. Kıyılar ve E. Demirci, Kasım 2010, “ The Effect of Oil Price Volatility On The Istanbul Stock Exchange Transportation Index”, VIII. International Logistics and Supply Chain Congress, Maltepe University, Istanbul.

Eren Sarıoğlu, S., B. Seval ve E. Demirci, Kasım 2010, “Finansal Piyasaların Gelişiminin Ekonomik Büyümeye Etkisi Var Mıdır? Türkiye Örneği (1987-2006), 14. Ulusal Finans Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya.

Vuran, B., “IMKB 100 Endeksinin Uluslararası Hisse Senedi Endeksleri İle İlişkisinin Eşbütünleşim Analizi İle Belirlenmesi” İşletme Fakültesi Dergisi, Nisan 2010, Cilt:40, Sayı: 1

Vuran B., Adiloglu, B., Accounting Variables and Stock Returns: Evidence From Istanbul Stock Exchange, Journal of Modern Accounting and Auditing, August 2010, Volume 6, Number 8, ISSN: 1548-6583

Atakan, T., R. İ. Gökbulut ve B. Vuran, Temmuz 1-3, 2010, “The Impact of Financial Sector Development on the Economic Growth of Emerging Countries; An Empirical Study for Countries” Reseach and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece, National&Kapodistrian University of Athens, s. 238-249., University of the Aegean-Department of Statistics and Actrual-Financial Mathematics, Samos Island, Greece.

Vuran B., “Accounting Variables and Stock Returns: Evidence From Istanbul Stock Exchange”, World Finance Conference, 26-28 Mayıs 2010, Viano do Castelo, Portugal.

Vuran B., Adiloglu, B., “The Information Content of Accruals and Cash Flows In An Emerging Capital Market During Financial Crisis: The Case of Turkey”, Finance and Economics Conference 2010, 17-18 Ağustos 2010, Frankfurt, Almanya.

Hepşen A., 2010, Real Estate Markets and Finance, Turkey, Literatur Publications.

Hepşen, A. and M. Kıyılar, February 2010, “Performance Appraisal of Real Estate Investment Trusts (REITs): A Practice in Istanbul Stock Exchange”, Journal of Institute of Business Administration, Volume 21, No 65, pp.11-23.

Kaplan M., Yurt Ö., Güneri B., Kurtuluş K., 2010, “Branding Places: Applying Brand Personality Concept to Cities”, European Journal of Marketing, Vol. 44 No. 9/10.

Kurtuluş K., Okumuş A., April 2010, “Consumers’ Price Perception As A Segmentation Criteria: An Emerging Case, Istanbul University, Journal of the School of Business Administration, Vol:39, No:1, pp. 21-34.

Kurtuluş K., Kurtuluş S., 29 June-2 July 2010, “Recent Trends in Marketing Research in Turkey”, 6th International Conference on Social and Organizational Informatics and Cybernatics, Orlando, Florida, Bildiri kitabı sf. 92-95

Kurtuluş K., 2010, Araştırma Yöntemleri, İlk baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, Şubat.

Kaya İ., 2010, “Müşterinize Dokunmanın 387 Yolu: Pazarlama Bi’Tanedir- Bir Pazarlama Ansiklopedisi”, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, İlk Baskı.

Şekerkaya A., (İki Yazarlı, birinci yazar), 2010, “Brand Personality: A Study of Turkish Mobile Phone Market”; Business Research Yearbook at the 2010 International Academy of Business Disciplines (IABD) 22nd Annual Conference, Las Vegas, Nevada

Şekerkaya A., (Dört Yazarlı, ikinci yazar), 2010 “Lateral Marketing in Retailing and a Study on Turkish Gas Station Consumers”, “Seventeenth Annual South Dakota International Business Conference, September 30 – October 2, Rapid City, South Dakota.

Şekerkaya A., (İki yazarlı, birinci yazar), 2010, ”Hedef Pazar Bölümlendirmesine Yönelik Bir Uygulama: 16-29 Yaş Grubu Genç Kesimim Saç Jölesi Ambalajına Yönelik Eğilimlerine Göre Gruplandırılması”, Ege Akademik Bakış Dergisi; 10 (1), 239-269.

Şekerkaya A., (İki yazarlı, ikinci yazar), Ocak 2010, “İnternet Kullanıcılarının İnternetten Alış-Verişe Yönelik Satın Alma Karar Süreçlerinin İncelenmesi ve Kullanım Yoğunlukları Açısından Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma”; M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı:33, Yıl:16.

Şekerkaya A., (İki yazarlı, birinci yazar), 2010, “Tüketicilerin Perakende Market Zincirlerine Yönelik Yapmış Oldukları Satın Alma Sıklıklarına Göre Bölümlendirilmesi”,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı:2.

Şekerkaya A., (İki yazarlı, birinci yazar), Haziran 2010, “Kadın Tüketicilerin Alışveriş Merkezleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”; M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı:34, Cilt:10.

Şekerkaya A., (İki Yazarlı), Ekim 2010, “Tüketici Açısından İş Ahlakına Bir Bakış ve Perakende Sektöründe Ampirik Bir Araştırma”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 43.

Şekerkaya A., Eylül 2010, “Hizmet Kalitesi Ölçümüne Yönelik Değerleme ve E Hizmetlerde Ampirik Bir Araştırma”, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,Cilt:47, Sayı: 547

Okumuş A., 2010, “SPSS Programının Kullanımına İlişkin Bilgiler”, 12. Bölüm, Türkmen Kitabevi, 1. Basım, İstanbul, (Kemal KURTULUŞ, “Araştırma Yöntemleri” kitabı içinde), 199-216.

Okumuş A., 2010, “SPSS Programının Kullanımına İlişkin Bilgiler”, 12. Bölüm, Türkmen Kitabevi, 1. Basım, İstanbul, (Kemal KURTULUŞ, “Araştırma Yöntemleri” kitabı içinde), 199-216.

Okumuş A., 2010, “İnternetten Satın Alma Davranışı İle Risk ve Fayda Algılamaları Arasındaki İlgi- Örnek Araştırma ve SPSS Uygulaması”, 13. Bölüm, Türkmen Kitabevi, 1. Basım, İstanbul, (Kemal KURTULUŞ, “Araştırma Yöntemleri” kitabı içinde), 217-281. 

Yaraş Eyyup ve Yaşin Bahar, 2010, Sustainable Tourism Development In Developing Countries: Overview Of Ukraine’s Tourism Industry, International Scientific-Practical Conference “Topical problems of Social-Economic Developments of Regions”, Ukraine, pp.70-80.

Bulut Diren, “Consumer Perception of Fair Trade: A Cross-cultural Study”, International Journal of Innovation and Sustainable Development, 2010, Vol. 5, No.1 pp. 20 – 34.


Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

Uyargil C.,“İş Analizi ve İş Dizaynı”,Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

Uyargil C.,“Performans Değerlendirme”, Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

Beyhan, İ., C. Uyargil, “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Kurumsallaşma Sürecinde Tedarikçi-Müşteri İşbirliğine İlişkin Bir Uygulama Örneği”, 4. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 16-17 Nisan 2010,, İstanbul.

Acar, A.C.,“İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi” , Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

Atay İ. D. ,A. C. Acar, “Ücret Yönetimi”, Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner,İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

Acar, A. C.,Gürbüz, S. ve Sığrı, Ü.,“Akademisyenlerin Yönetim ve Organizasyon Kongresine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana Çukurova Üniversitesi, 20-22 Mayıs 2010, Adana.

Mert, İ. S., Gürbüz, S. ve Acar, A. C., “Bireysel Performans Değerlemede Kullanılacak Yetkinliklerin Belirlenmesi: Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana Çukurova Üniversitesi, 20-22 Mayıs 2010, Adana.

Özçelik, A.O., “Eğitim ve Geliştirme”,Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

Özçelik, A.O., Sibel Uğraşbul ve Beynaz Uysal, “İş Güvencesi ve İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik İşe İade Kararları Üzerine Bir Araştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Adana; 20-22 Mayıs 2010.

Dündar G.,“Kariyer Geliştirme”,Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

Aybas M., Dündar G., “Türkiye’de İşçi ve İşveren Konfederasyonlarına Bağlı Sendikaların Bilişim Teknolojisi Kullanımı ve Sanal Sendikacılık Uygulamalarına Bakış Açısı ve Bir Uygulama”,18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 20-22 Mayıs 2010, s. 187-193

Çetin B., Dündar G., “İşletmelerde Uygulanan Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Performans Değerlendirme Fonksiyonuna Etkisi”, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Karaelmas Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2010,, s. 137-141.

Çetin B.,Dündar G., “Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Performans Değerleme Açısından Çalışan Memnuniyeti”,18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 20-22 Mayıs 2010, s. 161-166.

Sadullah Ö.,“İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş: İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler”,Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

Sadullah Ö.,“İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi (İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı)”,Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

Tüzüner V. L.,“Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi”,Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

Aydınlı, F.“Converging Human Resource Management: A Comparative Analysis of Hungary and Turkey” International Journal of Human Resource Management, Vol:21, No:9, 2010, ss.1490.

Doğan, A.,S. Bozkurt, R. Demir,“Sosyal Kaytarma Davranışı İle Algılanan Görev Görünürlüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Adana, Türkiye.

Çiftçioğlu, B. A., Ordun, G., Hastaların Hekimlerin Kendileri İle Kurdukları İletişimden Memnuniyet Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma. Öneri Dergisi. 34, 109-118, 2010. 

Dolma, S., Yazar, Y., Yavaş, Ö., “The Incompatibility of The Dual-Concern Model and Conflict Management Styles Scales”, 18th Annual International Conference of the Association on Employment Practices and Principles (AEPP), San Francisco, California, Sept 29-Oct. 1, 2010.

Dolma, S., “The Central Role of The Unit of Analysis Concept in Research Design, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C.39, S.1, 2010, s. 169 – 174.

Montagano R., Naffziger D., Boesch M., Karaeminogullari A., “Cross Cultural Comparison of Firm Level CSR Practices: An Analysis of Company Publications”, 4th International Conference on Corporate Social Responsibility, Sept 22-24, 2010.

Altıntaş, N., Yılmaz, F. “Accounting Profession: A Comparative Descriptive Study of the Common and Legal Law Countries”, 5. International Conference: Accounting and Management Information System, Haziran 16-18, 2010. (CP)

Yılmaz, F., Selvi, Y., “Recent Accounting Developments in Turkey on the Way to Global Harmonization”, Accounting Studies in Turkey: Collected Papers,İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2010. 

Yılmaz, F., Köse, A., “The Analysis of Banking Crisis in Turkey: Cause and Effects of the Crisis”, Accounting Studies in Turkey: Collected Papers, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2010. 

Yılmaz, F., Sarıkovanlık, V., “The Effect of Consolidation Standard on the Transparency of Financial Statements at the Istanbul Stock Exchange”, Accounting Studies in Turkey: Collected Papers, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2010. 

Yılmaz, F., Sarıoğlu, K., “Problems in Analyzing Financial Statements in Hyper-Inflationary Economies”, Accounting Studies in Turkey: Collected Papers,İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2010. 

Yılmaz, F., Yanık, S., “Muhasebe Mesleğinde Yeterlilik ve Yetkinlik: “Muhasebe Uzmanlığı”,Türkiye 1. Muhasebe Uzmanlığı Kongresi, İstanbul, 26 Mart 2010. 

Kavut, L., “Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Raporlama: İMKB 100 Şirketlerinin Çevresel Açıklamalarının İncelenmesi”, Yönetim,İ.Ü.İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, Yıl:21, No:66, Haziran 2010. (DB)

Selvi, Y, Wagner, E, Türel, A., 2010, “Corporate Social Responsibility in the Time of Financial Crisis: Evidence from Turkey”, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Volume 12 Issue 1, s.281-290. 

Türel, A., 2010, “Impairment of Goodwill on Equity: A Case Study from Turkey”, Financial Reporting and Business Communication Conference, Bristol, UK, 1-2 July 2010.

Türel, A., 2010, “The Value Relevance of IFRS: The Case of Turkey”, European Accounting Association 33rd Annual Congress, Istanbul, 19-21 May 2010.

Türel, A., Türel, A., 2010, “The Effect of Derivatives on the Financial Positions of Banks in Turkey and in EU: A Comparative Analysis”, Accounting Studies in Turkey, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, Nisan 2010. 

Türel, A., 2010, “The Expectation Gap in Internet Financial Reporting: Evidence from Emerging Capital Market”, Financial Reporting and Business Communication Conference, Bristol, UK, 1-2 July 2010. 

Pekdemir, R., Türel, A., 2010, “Ethics in Professional Accounting Education Program: The Turkey Experience”, Accounting Studies in Turkey, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, Nisan 2010, s.63-77.

Pekdemir, R., Türel, A., 2010, “A Study Seeking Evidence fort he IFRS 2005 in Turkey”, Accounting Studies in Turkey, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, Nisan 2010, s.41-61.

Süer, A.Z., “Income Tax Disclosure of the Turkish Listed Companies”, Accounting Studies in Turkey – Collected Papers by Recep PEKDEMİR, Ph.D. Istanbul University Faculty of Business Admininistration Institute of Accounting, 225-236 pp., Istanbul, 2010.

Süer, A.Z., and Şenyiğit, B., “A Study on the Positional Statement of the Gain or Loss on Net Monetary Positions of the Turkish Listed Companies”, Accounting Studies in Turkey – Collected Papers by Recep PEKDEMİR, Ph.D. Istanbul University Faculty of Business Admininistration Institute of Accounting, 237-246 pp., Istanbul, 2010. 

Şenyiğit, Y.B. ,2010,. Implications of Impairment Test Accounting of Goodwill: The preliminary evidence from Turkish listed companies. Pekdemir, R. (Ed.), Accounting Studies in Turkey – Collected Papers, Istanbul University Faculty of Business Administration Institute of Accounting, Extrafikir Yayınevi, s.247-254.

Vuran, B., Adiloğlu, B., “Accounting Variables and Stock Returns:Evidence from Istanbul Stock Exchange”, Journal of Modern Accounting and Auditing, (ISSN1548-6583), Volume 6, Number 8, August 2010 (Serial Number 63), s.38-46.

Vuran, B., Adiloğlu, B., “The Information Content of Accruals and Cash Flows in an Emerging Capital Market During Financial Crisis: The Case of Turkey”,

Finance and Economics Conference , (ISSN 2190-7927), Frankfurt, Almanya, 17-18 Ağustos 2010, s.1-9.

Adiloğlu, B., “Positional Statement of Companies’ Corporate Governance Rating Reports: Evidence From Turkey”, Accounting and Management Information Systems International Conference (AMIS 2010), Bükreş, Romanya, 16-18 Haziran 2010, s.108.

Altıntaş, A. T.; Altıntaş, N. N.; “Audit Qualifications and Corporate Governance Structure in the Istanbul Stock Exchange Companies”, Accounting Studies in Turkey: Collected Papers, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2010. 

Erdamar, C.; Feryal O., B., Finansal Muhasebe ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi, 3. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2010.

Erdamar, C.; Sakin, T., “Kur Farklarının Nakit Akış Tablosundaki Yeri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV, Cilt:12, Sayı:3, Eylül 2010, s.1-21.

Yücel, G., “”Kâr” mı Önemlidir, “Nakit Yönetimi” mi?”, Denge Dergisi, Sayı:22, 2010-1, s.52- 53.

Yücel, G., “Çalışma Sermayesi Ne Kadar Önemlidir?”, Denge Dergisi, Sayı:23, 2010-2, s.52-53.

Pekdemir, R., “Perceptions and Opinions on the Professional Accountancy of Turkey” AAA Annual Congress 2010, August 1-6, 2010, (Isil Pekdemir ile birlikte)

Pekdemir, R., Accounting Studies in Turkey (Collected Papers), Istanbul University Institute of Accounting, May 2010

Pekdemir, R., “Ethics in Professional Accounting Education Program: The Turkey Experience”, Accounting Studies in Turkey (Collected Papers), Istanbul University Institute of Accounting, May 2010.

Pekdemir, R., “A Study Seeking Evidence for the IFRS 2005 in Turkey”, Accounting Studies in Turkey (Collected Papers), Istanbul University Institute of Accounting, May 2010. (A.Türel ile birlikte)

Selvi, Y. and H. S. Göğüş, 2010, “COSO ERM-Enterprise Risk Management- Eine Studie über die Ansicht der Angestellten über die in der Türkie umgesetzten Regelungen von ERM”, Management in Emerging Markets, Editors; Pernsteiner, H. And H. Sumer, Wien, Linde Verlag Wien Ges.m.b.H., ISBN 978-3-7073-1691-9.

Selvi, Y. and E. Wagner, 2010, “Corporate Social Responsibility-Performance- ein Vergleich österreichischer, deutscher und turkischer Unternehmen”,Management in Emerging Markets, Editors; Pernsteiner, H. and H. Sumer, Wien, Linde Verlag Wien Ges.m.b.H., ISBN 978-3-7073-1691-9.

Wagner, E , Y. Selvi, April 2010, “Credit Default Swaps and Information Content”, Accounting Studies in Accounting – Collected Papers, Derleyen: Pekdemir, R.,Istanbul, Istanbul University Faculty of Business Administration Institute of Accounting, Extrafikir Matbaacılık Amb. Ltd. Şti., ISBN 978-975-404-872-8.

Sarıoğlu, K., 2010, Nakit Akış Tablosu ve Yönetim Kararlarında Kullanımı, Istanbul, İstanbul Universitesi İşletme Fakültesi Yayınları, Extrafikir Reklamevi, ISBN 978-975-404-873-5. (LP)

Kepçe Yönet, N., “The Role of Internal Auditing in Enterprise Risk Management”, Accounting Studies Turkey –Collected Papers by Recep Pekdemir, Ph.D., Istanbul University Faculty of Business Administration Institude of Accounting Publication, İstanbul 2010, s. 157-169. (DB)

Pekdemir, R. ve Kepçe Yönet, N., “Exploratory Evidence for the Adoption of the IAS 7 in Turkey,” Accounting Studies Turkey –Collected Papers by Recep Pekdemir, Ph.D Istanbul University Faculty of Business Administration Institude of Accounting Publication, İstanbul 2010, s.29-38.

Kepçe Yönet, N. “The Role of Professionally Qualified Accountants in Corporate Sustainability Reporting”, Yönetim, Yıl:21, Sayı: 65, Şubat 2010, s.65-80.

Kepçe Yönet, N., O. Kartal, “Üretim Yönetiminde ERP ve Muhasebe Eğitiminden Beklentiler”, XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Alanya-Antalya, 21-25 Nisan 2010, s. 235-260. 

Balaban, E.; Cigdem A. Cilan; Gamze Kaba, “Assesment of the Information Society and Digital Divide in the World, Comparative Analysis of Turkey with European Union Members”, International Journal of Business Reseach, IJBR, Volume 10, Number 2, 2010. ISSN: 1555-1296.

Balaban, E.; Kirlidog, M.; Ayvaz-Reis, Z., “Perceived Importance and Resource Constraints of Graduate Information Systems Courses in Turkey”, International Journal of Information and Communication Technology Education, Vol. 6, Issue 1, January-March 2010, ISSN 1550-1876 eISSN 1550-1337p, 67-80. 

Balaban, E.; Cigdem A. Cilan; Gamze Kaba, “Assesment of the Information Society and Digital Divide in the World, Comparative Analysis of Turkey with European Union Members”, IABE 2010, Summer Conference Program, June 4-6, 2010

Balaban, E.; “Measuring Lecturers’ Perception of Transition to E-Learning Systems and Digital Divide: A Case Study in School of Business Administration of Istanbul University”, 3rd International Future-Learning Conference On Innovations in Learning, May 10-14, 2010 – Istanbul,Turkey. 

Orhunbilge, N., Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No:286, İ.Ü. Yayın No:4942, İ.Ü. Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, ISBN:978-975-4048-70-4, 2010 (LP)

Esen, Ö.; S.Sipahi; “A Multicriteria Approach to Bid Evaluation: An Alternative Selection of the Best Firms fort he Presentation of ‘Istanbul 2010 – European Capital of Culture’”, Management Decision, Vol.48, No.2, 2010, pp.296-313 (CP)

Sipahi S., Mehpare Timor, “The Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process: An Overview of Applications”, Management Decision, Vol: 48, Issue: 5, 775-808, 2010. (SSCI yayını).

Timor, M., Yöneylem Araştırması,Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010.

Timor, M., Lorcu F. “Türkiye Ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Sağlık Sistem Performanslarının Kümeleme Ve Veri Zarflama Analizi İle Karşılaştırılması”,İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl , Sayı: , 3-10 ( 2010).

Balaban E., Ç. Arıcıgil Çilan, G. Kaba, Assesment of the Information Society and Digital Divide in The World Comparative Analysis of Turkey with European Union Members”, International Journal of Business Strategy, Volume 10, Number 2, 129-135 (2010)

Çelik S., Ç. Arıcıgil Çilan, E. Balaban, “The Innovation Score of Turkey and European Union Countries: A Comperative Analysis”, International Workshop on Innovation & Entrepreneurship, 58-71, İzmir, November 11-12 2010

Adıgüzel Mercangöz, Ç. Arıcıgil Çilan, E. Balaban, “Measuring Lecturers’ Perception of Transition to E-Learning Systems and Digital Divide : A Case Study in School of Business Administration of Istanbul University”, Third International Conference on Innovations in Learning fort he Future 2020:e-Learning,91-99, Istanbul, May 10-14 2010

Seyhan, S., Timor Mehpare (2010). “The Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process: An Overview of Applications”, Management Decision, Vol. 48(5).

Seyhan, S.,, Esen Öner (2010) “A Multi-criteria Model for Bidding Evaluation: An Alternative Selection of the Best Firms for the Presentation of Istanbul 2010”, Management Decision, Vol. 48(2), pp. 296-313.

Seyhan, S., (2010). “Expanding Operations in Fast-Food Industry under Uncertain Market Conditions”, International Journal of Trade, Economics, and Finance, Vol 1(1), ss. 74-79.

Seyhan, S., (2010). “A Spreadsheet Model for the Decision of Expanding Operations under Uncertainty: A Simulation Optimization Approach”, 2010 International Conference on Business, Economics and Tourism Management (CBETM 2010).

Seyhan, S.,, Donuk Bilge. “Combining the AHP and VIKOR Methodologies for Ranking Basketball Players”, 24th European Conference on Operational Research (Euro XXIV), Lisbon, Portugal, July 11-14, 2010.

U.Tuğba Şimşek Gürsoy ve Serap Şahin, Yellow Pages Data Analysis By Using Web Mining, Applied Statistics 2010, Slovenya,p.22.

Şahin, S., U.Tuğba Şimşek Gürsoy, Association Rules Analysis for E-Commerce Data: An Application in Turkey, Applied Statistics 2010, Slovenya, p.23.

Tuğba Şimşek Gürsoy, U. Uygulamalı Veri Madenciliği- Sektörel Analizler, Pegem Akademi, 2010.

Tuğba Şimşek Gürsoy, U., Customer Churn Analysis in Telecommunication Sector, Journal of The School of Business Administration, Vol.39, Number 1, April 2010 pp.35-49.

Çinicioğlu, E.N. “On Decision Making with Consonant Belief Functions: Discrepancy Resulting with the Probability Transformation Method Used” Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, Sabancı Üniversitesi, 30 Haziran – 2 Temmuz 2010

Cinicioglu, E.N. “Improving the Service Level in Grocery Stores: Are you the right Candidate for Item Level RFID Tagging?”, European Conference on Operational Research 2010 (EURO XXIV), Lizbon, 11-14 Temmuz 2010

Jane M. Horgan, Şebnem Er, “Algorithms for the Stratification of Skewed Populations”, Applied Statistics 2010 International Conference, September 19 – 22, 2010, Ribno (Bled), Slovenia.

Jane M. Horgan, Şebnem Er, “A First Course in Probability with R”, 30th Conference on Applied Statistics in Ireland, CASI2010, 16-18 May 2010, Hotel Ramada, Portrush, Northern Ireland.

Şebnem Er, Neyran Orhunbilge, “Factors Affecting Stock Returns of Turkish Manufacturing Firms Quoted in Istanbul Stock Exchange (ISE): Fixed Effects Panel Data Approach”, 30th Conference on Applied Statistics in Ireland, CASI2010, 16-18 May 2010, Hotel Ramada, Portrush, Northern Ireland. 

Başaran, F. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Faaliyetlerinde Evrensel Endüstri Mühendisliği Öğretilerinden Yararlanmak: İş Analizi ve Zaman Etüdü”, Uluslararası Katılımlı 9. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 7-9.Ekim.2010

Başaran, F., Sağlık Kuruluşlarında Sipariş Amaçlı Stok Yönetimi” Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği, Antalya, 14-16.Ekim.2010

Akyurt, İ.Z., Timur Keskintürk, Barış Kiremitci, Serap Kiremitci, Determination Of Teams In Groups of Turkish Football Federation Third League Classification Groups By Genetic Algorithms, VIII. Internatıonal Logıstıcs And Supply Chaın Congress, Istanbul,2010.

Özçakar N. “Bir Kamu Kuruluşundaki Toplam Kalite Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 2010.

Özçakar N., Üretim Yönetimi (Elektronik Kitap), Beykent Üniversitesi İşletme Önlisans Programı, 2010.

Akcay Kasapoglu, Ö. Process modelling for quality improvement in annealing process,Istanbul Üniversitesi Isletme Fakültesi Dergisi,Istanbul University Journal of the School of Business Administration, Cilt/Vol:39, Sayı/No:2, 2010, 241-257

Ülgen, H., Mirze, K., “Stratejik Yönetim”, Literatür Yayınları, 2010

Pınar, İ.,Vatansever N., Aydın, E., “The Relationships between Knowledge Sharing, Absorptive Capacity, and Innovation Capability: An Empirical Study of Small and Medium Sized Enterprises in Knowledge Intensive Business Service Sector in Turkey”, EBES 2010 Conference , 26-28 Mayıs 2010,İstanbul (CP)

Fındıklı, M., Pınar, İ., “Paylaşılan Vizyon ve Örgütsel Öğrenme Ortamının Örgütsel Öğrenme Engellerine Etkileri: Bir Araştırma” 9.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak

Pınar, İ, Kor, B., “Impact of Knowledge Management on Innovation” 5th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 16-17 September 2010, Athens, Greece, p766-77

Semerciöz, F, Hassan M. ve Z. Aldemir “Role of Interpersonal and Institutional Trust in Product, Process, Behavioral and Strategic Innovation An Empirical Study in Organizational Context” 2010, 8th IAMB 2010 Madrid Conference, Complutense University of Madrid, June 28- 30, 2010, Madrid, İspanya

Fındıklı A. M., Semerciöz F, Gülen, A., “The Impact of Employees trust towards manager and organızation on psychological empowerment perception. Çalışanların Yöneticilerine Ve Örgüte Duydukları Güvenin Psikolojik Güçlendirme Algılarına Etkisi”, International Conference on Social Sciences ICSS 2010, 8-11 September 2010, İzmir, Turkey.

Lee T., Ülgen Aydınlık, A., D. Donmez, G. Svensson, G. Wood, M. Callaghan, “Indicators of perceived corporate commitment to ethics in top Taiwanese and Turkish companies:An exploratory study”, International Journal of Business Governance and Ethics (IJBGE) Vol. 5, No. 3, 2010.

Antoncic B., Ülgen Aydinlik, A., J. A. Antoncic, P. Fatur, M. Ruzzier. “The Impact Of Proprietary Technology Development On Fırm Growth”, Advances İn Business-Related Scientific Research Conference 2010 (ABSRC 2010), Olbia, Sardinia, Italy, September 8-10, 2010.

Semerciöz, F., Altuntaş, G., Sundu, M., (2010), “Contractual Relationships in Family Business : An Agency Theory Interpretation from a Managerial Perspective”, International Conference on Social sciences ICSS 2009, 8-11 April 2010, İzmir, Turkey

Semerciöz F, M. Hassan ve N.Vatansever (2010), “Antecedents and Concequences of Interpersonal Trust an Empirical Study”, Journal of US-China Public Administration, (Alan İndeksli) Vol: 7 Number : 4, April 2010 pp 73 – 85

Semerciöz F, M. Hassan (2010), “Trust in Personal and Impersonal Forms Its Antecedents and Consequences: A Conceptual Analysis within Organizational Context” International Journal of Management & Information Systems, (Alan İndeksli) (Volume 14, Number 2), 2nd Quarter 2010

Semerciöz F, G. Altuntaş ve M. Sundu, (2010) “Contractual Relationships in Family Business : An Agency Theory Interpretation from a Managerial Perspective”, China – USA Business Review, (Alan İndeksli) Vol: 9 Number : 1, January 2010 pp 53-64.

Arslantaş, C.C. M. A. Fındıklı (2010), “İMKB-50’de Yer Alan Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapılanmaları (The Board Structure of Firms Listed in ISE-50 Index)”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (Istanbul University Journal of The School of Business Administration), Volume 39, No 2, pp: 258-275.

M. Baran, R. Sönmez, M. Mesci, “Bölüm 32: Avrupa Birliği (AB) Enerji Endüstrisinin Genel Durumu ve Enerji Politikaları,” Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede ENERJİ SEKTÖRÜ, Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Ed. İ. H. Eraslan, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, İstanbul, 2010

Yaşlıoğlu M., Kanten P., Özaslan B., 2010, “Lojistik Sektöründe Çalışanların Algıladığı İş Güvencesizliği ile Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 20-22 Mayıs, pp. 111-118.

Şen Y., Yaşlıoğlu M., 2010,”Dönüşümcü Liderliğin Yeniliği Destekleyici Örgüt İklimi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, Yıl 21, Sayı 66, pp. 97-117

Academic Publications 2009


Ersan, İ., Samet Günay, Aralık 2009, “Kredi Riski göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları (CDSs) ve Kapatma Davasının Türkiye Riski Üzerine Dair Bir Uygulama”, Bankacılar Dergisi, Yıl:20, Sayı:71, ss.3-22

Solakoglu, M.N. and K. A. Kose, “Operational Risk and Stock Market Returns: Evidence from Turkey,”Operational Risk Toward Basel III, G.N. Gregoriou (Eds.), pp. 115-130, John Wiley& Sons, Inc. New Jersey (2009)

Köse, K.A. ve M.N. Solakoglu, “Kriz Aşamasında Şirketlerde Finansal Planlama Faaliyetleri,” Kriz Yönetimi, H. Sümer (Ed.), sh. 236-259 Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2009

Kose, A., “Foreign Bank Presence and Domestic Bank Performance in Turkish Banking System,” İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl 20, Sayı 63, Haziran 2009

Köse, A. ve Y. Selvi, “Özel Hastanelerde Çalışma Sermayesi Yönetimi,” VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 30-36, Girne, KKTC, 21-24 Mayıs 2009

Selvi, Y., K. A. Köse, S. Vatansever ve A. Akan, “Sağlık Kuruluşlarında Biyomedikal-Klinik Mühendisliği Birimi: T.C. İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi,” VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 67-77 Girne, KKTC, 21-24 Mayıs 2009

Kıyılar, M., Acar, O.; 2009, “Behavioural Finance and the Study of the Irrational Financial Choices of Credit Card Users”, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Number 11, Volume 1. 

Atakan, T., Şubat 2009, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Değişkenliğin (Volatilitenin) ARCH-GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Sayı: 62, s. 48-61. 

Gökbulut R. İ., S. Derindere Köseoğlu ve T. Atakan, Nisan 2009, “The Effects of The Stock Index Futures to The Spot Stock Market: A Study for The Istanbul Stock Exchange”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 38, Sayı: 1. 

Vuran B, Prediction of Business Failure : A Comparison of Discriminant and Logistic Regression Analyses, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Nisan 2009.

Vuran B., Şimşek T, “The Factors Affecting The Decisions of Portfolio Mangers In Investing Common Stocks : An Application In Turkey”, Öneri,Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Sayı:31, Yıl:15, Cilt: 8, Ocak 2009 

Hepşen, A. and N. Kalfa, April 2009, “Housing Market Activity and Macroeconomic Variables: An Analysis of Turkish Dwelling Market Under New Mortgage System”,Istanbul University Journal of the School of Business Administration, Volume 38, No.1, pp. 37-47

Kurtuluş, K., Bozbay Zehra, July 22-25 2009, “Exploring Country of Manufacture Effect on Strong and Weak Brands”, 2009 World Marketing Congress, Oslo, Norway, Bildiri kitabı sf. 421-425.

Kurtuluş, K., Kurtuluş Sema, Bozbay Zehra, July 10-13, 2009, “Research Methodology in Marketing Publications: Review and Evaluation”, 5th International Conference on Social and Organizational Informatics and Cybernatics, Orlando, Florida, Bildiri kitabı sf. 125-128.

Okumuş, A., Bahar Yaşin, 2009, “Images of Italy, France and Morocco As Tourist Destinations”, International Journal of Tourism Policy, Vol.2, Issue 4, pp. 306-318 

Tüzüner, V.Lale, Yüksel, Cenk Arsun, March 2009, Segmenting Potential Employees According to Firms’ Employer Attractiveness Dimensions in the Employer Branding Concept, Journal of Academic Research in Economics, volume 1, issue 1.

Yüksel, C.A., June 2009, Relationship among Socially Responsible Consumption Behavior, Anxiety, Values and Moral Philosophies, International Journal of Global Business (IJGB) Volume 2, No. 1 

Bozbay Z., Özen Hilal, 6-9 January 2009, “Analyzing Differences between Consumers’ Evaluations of European Cities”, Global Conference on Business and Finance, Atlantic City, New Jersey. 

Yaşin, B., 2009, The Role of Gender on Turkish Consumers’ Decision-Making Styles, Asia-Pacific Advances in Consumer Research, Vol.8, Hyderabad, India, pp.301-308. 

Yaşin, B., July 22-25, 2009, Consumer Decision-Making Styles in Turkey, the 14th Biennial World Marketing Congress, marketing in Transition: Scarcity, Globalism, & Sustainability; Oslo, Norway, pp.261-266. 

Yaraş Eyyup, Yeniçeri Tülay, Yaşin Bahar, 2009, The Role Of Health Related Factors On Consumer Attitudes Towards Organic Products In Turkey, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1-2, s:147-174. 

Bulut, D., Bulut Yumrukaya Ceren, “Corporate Social Responsibility in Culture and Art”, Management of Environmental Quality, 2009, Vol 20, No:3, pp.311-320

Bulut, D.,, “Consumer Perception of Fair Trade: A Cross-cultural Study”, CRRC Corporate Responsibility Research Conference 2009, 7-9 Eylül 2009, Vaasa, Finlandiya

Acar, A. C.,“İş Ahlâkı”, Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, Ensar Neşriyat, Aralık 2009, İstanbul

Özaslan, B. Ö.,Acar, A. B. ve Acar, A.C., “Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”,Yönetim Dergisi,Ekim 2009, ss.98-111.

Acar, A.C., “Ücret Yönetimi Sistemi ve Süreci: Bir Model Önerisi”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 21-23 Mayıs2009,, Eskişehir.

Acar A. C. “Piyasa Ücret Araştırması”, Performans ve Ücret Yönetimi, A.Ü. AÖF. Yayınları, Eskişehir, 2009.

Acar A. C. “İşlerin Ücretlendirilmesi”, Performans ve Ücret Yönetimi, A.Ü. AÖF. Yayınları, Eskişehir, 2009.

Özçelik, A.O., F. Aydınlı, “Yetkinliklerin Performans Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma”,17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir: 21–23 Mayıs 2009,

Sadullah Ö., S. Kanten, “A Research on The Effect of Organizational Safety Climate Upon The Safe Behaviors.”, ROWER Building a Repository of Occupational Well-Being Economics Research Conference, Informatics and Telematics Institute (ITI), 23-25 April 2009, İzmir.

Tüzüner V. L., C. A. Yüksel, “Segmenting Potential Employees According to Firms’ Employer Attractiveness Dimensions in The Employer Branding Concept”,Journal of Academic Research in Economics, Vol:1, No:1, March 2009.

Tüzüner, V. L., B. O. Ozaslan, “Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yön Veren Yönetim Teorileri Açısından Türk İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 21-23 Mayıs 2009,, Eskişehir.

Karaeminoğulları, A., A. Doğan, S. Bozkurt, “Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri (Cross Cultural Adaptabılıty Inventory-Ccaı) Üzerine Bir Araştırma”,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 14, Sayı. 1, 2009, ss.331–349.

Çakmak, K. Ö., B. S. Ünsal Akbıyık, “Pregnancy and Career Advancement in Academia: An Explanatory Research”, EOI Conference, Temmuz 2009, İstanbul.

Kapu, H. M. Aybas, “Yahudi Hıristiyan ve İslam Geleneklerinde İş Ahlakına Bakış: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, 2009.

Kapu, H. M. Aybas, “Yahudi Hıristiyan ve İslam Geleneklerinde İş Ahlakına Bakış: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım” 17. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21–23 Mayıs 2009, Eskişehir.

Tekarslan, E., “Kitle Psikolojisini İyi Yöneten Lider Oyu Alır”, Aksiyon, Sayı: 746, sf: 30-32, Mart 2009.

Karaeminoğulları A., Doğan A., Bozkurt S., “Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri Üzerine Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.331-349

Selvi, Y., Yılmaz, F., The Relationship Between Accounting and Privatization, Istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2009.

Yılmaz, F., “TMS 17 Kiralama İşlemleri”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları – Açıklamalar ve Uygulamalar, 2. baskı, İSMMMO, yayın no: 99, İstanbul, 2009.

Yılmaz, F., “TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları – Açıklamalar ve Uygulamalar, 2. baskı, İSMMMO, yayın no: 99, İstanbul, 2009.

Yılmaz, F., Türel, A., Şenyiğit, B., “Türkiye’de Kur Farkı Kar ve Zararlarının Finansal Raporlaması ve Vergilendirilmesindeki Sorunlar”, Vergi Sorunları, Yıl: 32, Sayı: 253, s.86-91, 2009

Yılmaz, F., “TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri Standardının İşletmeler Üzerindeki Etkisi: İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Bir İnşaat Şirketi”, Yönetim Dergisi, Yıl: 20, Sayı: 64, s.8-26, Ekim 2009.

Yılmaz, F., “Finansal Kriz ve Muhasebe: Suçlu Muhasebe Standartları mı?”, XIII. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, Kıbrıs, 18-22 Kasım 2009.

Kavut, L., “Independent Audit of Non-Listed Companies”, 3rd International Symposium on Auditing in Turkey, Global Risks and Auditing, Istanbul Chamber of Certified Public Accountants, Istanbul, TURKEY, 2009 October 12-13.

Kavut, L., Oktay TAŞ ve Tuba ŞAVLI, “Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim”, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Yayın No: 130, İstanbul, 2009.

Türel, A., 2009, “The Value Relevance of IFRS: The Case of Turkey”, Acta Universitatis Danubius. OEconomica, Issue No.1/2009, s.119-128. 

Şenyiğit, Y.B., 2009, The Balanced Scorecard in the Healthcare Industry. International Symposium on Sustainable Development, International Burch University, Saraybosna, Bosna-Hersek.

Esen, Ö., Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Şüpheli Alacakların İncelenmesi, Mali Çözüm Dergisi, Yıl:19, Sayı:94, Temmuz – Ağustos 2009

Esen, Ö.,Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının (TMS36) Nakit Yaratan Birim, Şerefiye ve Şirket Varlıkları Açısından İncelenmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı:11, Cilt:3, Eylül 2009

Esen, Ö., Sakin, T.,Dipnot Açıklama Yükümlülüklerine Uyum: İMKB 100 Endeksinde Yer Alan Reel Sektör Firmalarının Durumu Üzerine Bir Araştırma, Yönetim Dergisi, Yıl:20, Sayı:64, Ekim 2009

Esen, Ö.,Sağlık İşletmelerinde Yönetim Rehberi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2009, Ali Coşkun, Ahmet Akın (Chapter11: Sağlık İşletmelerinde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim (Internal Control System and Internal Audit in Health Care Organizations))

Sakin T., Akmayan Nakit Tabloları: Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamındaki Şirketlerin Nakit Akım Tablolarının Değerlendirilmesi (Non-Flowing Cash Statements: Evaluating Cash Flow Statements of the Firms Within Capital Market Legislation), Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 8 Sayı:27, Ocak 2009, s. 121-125

Erdamar, C., Sarıoğlu, K., “Ülkemizde, Muhasebe Alanında Son Yirmi Yılda (1988-2007) Kabul Edilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Konularına Göre Dağılımı, XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 20-24 Mayıs 2009, Alaçatı, Çeşme, s.143-157. 

Yücel, G., “Mali Tablolarla Ne Kadar İlgileniyoruz?”, Denge Dergisi, Sayı:20, 2009-3, s.14-15. 

Wagner E. and Y. Selvi, November 2009, “Does Corporate Social Responsibility Reporting Reflect National Character? Evidence from Germany, Austria ad Turkey”, International Accounting Standards and Turkish Experience”, International Scientific Conference-Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy, Alba Lulia, Romania. 

Selvi Y., November 2009, “The Impact of Financial Crisis on Corporate Social Responsibility or vice versa”, International Scientific Conference-Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy, Alba Lulia, Romania.

İbiş C., Y.Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “TMS 2 Stoklar”,Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar,2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. 

İbiş C., Y.Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009,“TMS 37 – Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar, 2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99.

Selvi, Y. ve E.H. Sümer Göğüş, 2009, “UFRS Çerçevesinde Risklerin Raporlanmasının Erken Uyarı Sistemine Katkısı”, Kriz Yönetimi, Derleyenler: Pernsteiner, H. and H. Sumer, İstanbul, Bilgi İletişim Grubu Yayıncılık Müzik Yapım ve Haber Ajansı Ltd. Şti., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 258.

Selvi, Y.,Haziran 2009, “Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Cihaz Yönetimi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim, Yıl:20, Sayı:63, s. 99-118. 

Selvi, Y.,Ekim 2009, “Etkin Faiz Yöntemi ve Finansal Raporlamadaki Önemi:Vadesine Kadar Elde Tutulacak Sabir Getirili Yatırımlarda Uygulanması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim, Yıl:20, Sayı:64, s. 41-61. 

İbiş C., Y. Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunulması İle İlgili Kavramsal Çerçeve”, Seçilmiş TürkiyeFinansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar, 2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. (LP)

İbiş C., Y. Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar,

2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. (LP)

İbiş C., Y. Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “TMS-7 Nakit Akış Tabloları”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar, 2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. (LP)

İbiş C., Y. Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “TMS-18 Hasılat”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar,2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. (LP)

Balaban, E.“A Study of Optimal Locations and Capacities of Distribution Centers: A Case Study in a Household Appliances Company in Turkey”, European Journal of Management, Vol. 9, Number 2, 2009, ISSN: 1555-4015, Romania, p. 91-95. (with Adiguzel B.)

Balaban, E. “A Study of Optimal Locations and Capacities of Distribution Centers: A Case Study in a Household Appliances Company in Turkey”, IABE-2009 Greece: Summer Conference Program, (with Burcu Adiguzel), Capsis Hotel, Thessaloniki, Greece, June 5-7, 2009.

Balaban, E. “A Framework for ERP System Selection by an Analytic Hierarchy Process”, ISDSI 2009, 2nd International Conference on Decision Sciences in Global Enterprise Management,(with Sushil K. Sharma), IIT Bombay, India, January 3-5, 2009.

Balaban, E. “Measuring of Information Society and Comparative Analysis of Information Society in Turkey”, III. Istanbul Information System Congress, (with Çilan A. Çiğdem, Kaba G.)ISBN: 978-9944-5291-2-9, Page 41-47, Istanbul, 29-31 May 2009. 

Balaban, E. “The Role of Women in Information Society”, III. Istanbul Information System Congress, (with Çilan A. Çiğdem), ISBN: 978-9944-5291-2-9, Page 33-39, Istanbul,29-31May2009.

Esen, Ö.; S.Sipahi, “A Multicriteria Approach to Bid Evaluation: An Alternative Selection of the Best Firms fort he Presentation of ‘Istanbul 2010 – European Capital of Culture’”, MCDM 2009 Conference, 21-26 June 2009, Chengdu, China, Presented by Seyhan Sipahi.

Esen, Ö., T. Keskintürk; H. Söyler, “Global Karınca Koloni Algoritmasının Simetrik ve Simetrik Olmayan Gezgin Satıcı Problemlerine Uygulanması”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Bilkent Üniversitesi, 2009. (DB)

Sipahi, S., Mehpare Timor, “Analytic Hierarchy Process & Analytic Network Process: A Literature Review”, MCDM 2009, 20th MCDM Conference Chengdu/Jiuzhaigou, China, S: 103.

Esen, Ö., Seyhan Sipahi, Mehpare Timor, “A Multi-Criteria Approach to Bid Evaluation: Selection of the Best Firm for the Presentation of Istanbul 2010 – European Capital of Culture”, MCDM 2009, 20th MCDM Conference Chengdu/Jiuzhaigou, China, S: 102.

Arıcıgil Çilan, C., B. Acar Bolat, E. Coşkun, “Analyzing Digital Divide Within and Between Member & Candidate Countries of European Union”, GovernmentInformation Quarterly, 26, (2009), 98-105

Arıcıgil Çilan, Ç., Sosyal Bilimlerde Kategorik Verilerle İlişki Analizi (Kontenjans Tabloları Analizi), Pegem Akademi, Ankara, ISBN:978-605-5885-84-7, 2009

Balaban, E., Ç. Arıcıgil Çilan, “Bilgi Toplumunda Kadının Rolü”, III. İstanbul Bilişim Kongresi, 33-39, Istanbul, 29-31 Mayıs 2009

Balaban, E., Ç. Arıcıgil Çilan, G. Kaba, “Bilgi/Bilişim Toplumu Ölçümü ve Türkiye Bilişim Toplumunun Karşılaştırmalı Analizleri”, III. Bilişim Kongresi, 41-47, Istanbul, 29-31 Mayıs 2009

Esen Ö., Sipahi Seyhan (2009). “A Multi-Criteria Approach to Bid Evaluation: Selection of the Best Firm for the Presentation of “Istanbul 2010 – European Capital of Culture”, MCDM 2009 Conference, 21-26 June 2009, Chengdu, China, presented orally by Sipahi Seyhan. (CP)

Sipahi S., Timor Mehpare (2009). “Analytic Hierarchy Process & Analytic Network Process: A Literature Review”, MCDM 2009 Conference, 21-26 June 2009, Chengdu, China, presented orally by Sipahi Seyhan. (DB)

Sipahi S., Media Planning Under Uncertainty: A Simulation-Based Optimization Modeling (in Turkish), Electronic Journal of Social Sciences, Vol. 8(30), Autumn 2009, pp. 224-234. (CP)

Sipahi S., Donuk Bilge. “The Analysis Of Football Coaches’ Characteristics Using Analytic Hierarchy Process”, (in Turkish), Journal of Social Sciences, Mimar Sinan University of Fine Arts, Vol. 1, 2009.

Şimşek Gürsoy, U.Tuğba, Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi, Pegem Akademi, 2009.

Bengü Vuran ve U.Tuğba Şimşek Gürsoy, The Factors Affecting The Decision Of Portfolio Managers In Investing Common Stocks: An Application In Turkey, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, Cilt:8, 2009, ss.137-149.

Cinicioglu, E.N., Shenoy, P. P., “Arc Reversals in Hybrid Bayesian Networks with Deterministic Variables”, International Journal of Approximate Reasoning, (Science Citation Index) Vol. 50, No. 5, 2009, pp. 763—777

Cinicioglu, E.N., Shenoy, P. P., “Using Mixtures of Truncated Exponentials for Solving Stochastic PERT Networks,” in J. Vejnarova and T. Kroupa (eds.), Proceedings of the Eighth Workshop on Uncertainty Processing (WUPES-09), pp. 269–283, University of Economics, Prague, Czech Republic 2009

Çinicioğlu, E.N., “Ürün Bazında RFID Kullanımı ve Müşteri Talebine Cevap Vermedeki Etkisi”, 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, 2009 Ekim

Çinicioğlu, E.N., Shenoy, P.P.; “Learning Bayesian Networks from Limited Data Sets: A Bayesian Network Application Using RFID Systems for Real-Time Recommendation in Grocery Stores” Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Bilkent Üniversitesi, 2009 Haziran

Arıcıgil Çilan, C., B. Acar Bolat, E. Coşkun, “Analyzing Digital Divide Within and Between Member & Candidate Countries of European Union”, Government Information Quarterly, 26, (2009), 98-105

Lorcu F. ,Acar Bolat B., Chowdhury D.N., “Comparison of The Member and Candidate Countries To The European Union by Means Of Main Health İndicators,International Conference on Social Sciences 2009 (ICSS 2009), İzmir

Lorcu F., Acar Bolat B., Yaşlara Göre Ölüm Oranları ile sosyo-ekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Kasım 2009 , Cilt 38,Sayı:2 ,s.124-133.

Akyurt, İ.Z., Emrah ÖNDER, 2009, “Periyodik Opsiyonlu Yenileme Modeli Parametrelerinin Simülasyon Yardımıyla Belirlenmesi”, Akademik Fener, Balıkesir Üniversitesi, Sayı: 11, s:63-74.

İbrahim Z. A., Timur KESKİNTÜRK, Muhammed Vefa ARIKAN, 2009, “Determining the parameters of periodic optional replenishment model with genetic algorithm in a distribution center”, VII. Internatıonal Logıstıcs And Supply Chaın Congress, Istanbul,2009.

Özçakar N., Üretim Yönetimi (Elektronik Kitap), (Beykent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans – MBA Programı), 2009.

Özçakar N. ve Kasapoğlu Ö.A. “Modelling Of Surface Roughness In Machining”, İ.İ.E. Yönetim Dergisi, 2009

Nihan Kabadayı ve Sündüs Dağ, Supplier Performance Evaluation with Data Envelopment Analysis: A Case Study in A Manufacturing Company, 7. Logistic and Supply Chain Congress 2009

Pınar İ., Ekinci C., 2009 “Lojistik Sağlayıcıları ve Müşterileri Arasındaki İlşkiler: ÜTİKAD Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma” , 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Türkiye

Pınar İ. , Kamaşak R. Ve Bulutlar F. 2009, “Strateji Geliştirme Süreçlerinin Yenilik Geliştirme Üzerine Etkileri” , 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Türkiye

Pınar İ., Hassan M. 2009 “Effects Of Knowledge Management Environment On İnformation Behaviorsand Information Outcomes: An Empırical Study” Yönetim , İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Sayı:62 S.6-29

Yaqub, M., Semerciöz, F.,Hassan, M., 2009, “Different Roles of Satisfaction, Trust and Commitment in Strategic Networks, 2009 ABR&TLC Conference, January 5-8, 2009, Oahu, Hawaii, USA

Semerciöz, F., Hassan, M., Vatansever, N., 2009, “Antecedents and Concequences of Interpersonal Trust an Empirical Study”, Eurasia Business and Economics Society EBES 2009 Conference, 1-2 June 2009, İstanbul, Turkey.

Koçoğlu, M., Ekinci, C., Semerciöz, F., 2009, “ Örgütsel Güven ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi : Yeditepe Üniversitesi MBA Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı YEBKO 2009, 24-25 Eylül.

Semerciöz, F., Dursun, M., Dönmez, D., “Destinasyon Paydaşları ile İlişkiler ve Uygulanan Stratejiler : Türkiye’deki İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Paydaşları Üzerine Bir Araştırma” , Milli Prodiktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 2009

Ülgen, A., Dönmez, D., Svensson, G., Wood, G., Callaghan, M., Lee, T., “Implementation, Communication and the Benefits of Corporate Codes of Ethics in Taiwan and Turkey A Comparison Across Contexts”, European Business Review, Vol.21, No:3, 2009.

Ülgen, A., Adolfs, K., Tjemkes, B., Dönmez, D., “Cross-Culture Differences In Responding To Adverse Situations In Strategic Alliances”, 69. Annual Meeting of The Academy of Management In Chicago, Ilinois, August 7-11, 2009.

Mutlu, E. C., Y. Gürol, A. Wolff, M. Baran, “Contemporary Issues in Human Resource Management (HRM) in Turkey”, Management and Education , Cilt 5, 209-213 pp., 2009

Kanten, S., Tükeltürk, A., Baran, M., Yaşlıoğlu, M., “ An Emprical Research on the Relationship Between Job Security and Employee Health and Safety”, 1. Rower Conference on Occupational Health and Safety Eceonomics, İzmir, 2009

Baran, M., S. Kanten, M. Bozkurt, 7th International Logistics and Supply Chain Congress konferansı dahilinde “Creating Difference in Information Era via Value Chains” bildiri kitapçığındaki “Reputation Management and Customer Loyalty:An Emprical Study”, 169-175 pp., İStanbul, Türkiye, Kasım 2009

Katen S., Yaşlıoğlu M., Kanten P., 2009, “A Research on The Relationship Between HRM Practises adn Employee Relations Climate.”, International Logistics and Supply Chain Congress, November 5-6, Istanbul

Baran, M., Acar, A., Özaslan, B. Ö., “Bilgi Toplumunda Esnek Çalışma Modellerinin Uygulanması ve Organizasyon Yapılarına Etkileri”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Mayıs, 2009

Karahoca A., Karahoca D., Pınar, İ., Yalçın, Ş., 2008, “Mobil Acil Servis Yazılımı İçin Tablet PC Kullanılabilirlik Analizi”, 2. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, İstanbul


Academic Publications 2009

Ersan, İ., Samet Günay, Aralık 2009, “Kredi Riski göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları (CDSs) ve Kapatma Davasının Türkiye Riski Üzerine Dair Bir Uygulama”, Bankacılar Dergisi, Yıl:20, Sayı:71, ss.3-22

Solakoglu, M.N. and K. A. Kose, “Operational Risk and Stock Market Returns: Evidence from Turkey,”Operational Risk Toward Basel III, G.N. Gregoriou (Eds.), pp. 115-130, John Wiley& Sons, Inc. New Jersey (2009)

Köse, K.A. ve M.N. Solakoglu, “Kriz Aşamasında Şirketlerde Finansal Planlama Faaliyetleri,” Kriz Yönetimi, H. Sümer (Ed.), sh. 236-259 Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2009

Kose, A., “Foreign Bank Presence and Domestic Bank Performance in Turkish Banking System,” İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl 20, Sayı 63, Haziran 2009

Köse, A. ve Y. Selvi, “Özel Hastanelerde Çalışma Sermayesi Yönetimi,” VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 30-36, Girne, KKTC, 21-24 Mayıs 2009

Selvi, Y., K. A. Köse, S. Vatansever ve A. Akan, “Sağlık Kuruluşlarında Biyomedikal-Klinik Mühendisliği Birimi: T.C. İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi,” VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 67-77 Girne, KKTC, 21-24 Mayıs 2009

Kıyılar, M., Acar, O.; 2009, “Behavioural Finance and the Study of the Irrational Financial Choices of Credit Card Users”, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Number 11, Volume 1. 

Atakan, T., Şubat 2009, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Değişkenliğin (Volatilitenin) ARCH-GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Sayı: 62, s. 48-61. 

Gökbulut R. İ., S. Derindere Köseoğlu ve T. Atakan, Nisan 2009, “The Effects of The Stock Index Futures to The Spot Stock Market: A Study for The Istanbul Stock Exchange”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 38, Sayı: 1. 

Vuran B, Prediction of Business Failure : A Comparison of Discriminant and Logistic Regression Analyses, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Nisan 2009.

Vuran B., Şimşek T, “The Factors Affecting The Decisions of Portfolio Mangers In Investing Common Stocks : An Application In Turkey”, Öneri,Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Sayı:31, Yıl:15, Cilt: 8, Ocak 2009 

Hepşen, A. and N. Kalfa, April 2009, “Housing Market Activity and Macroeconomic Variables: An Analysis of Turkish Dwelling Market Under New Mortgage System”,Istanbul University Journal of the School of Business Administration, Volume 38, No.1, pp. 37-47

Kurtuluş, K., Bozbay Zehra, July 22-25 2009, “Exploring Country of Manufacture Effect on Strong and Weak Brands”, 2009 World Marketing Congress, Oslo, Norway, Bildiri kitabı sf. 421-425.

Kurtuluş, K., Kurtuluş Sema, Bozbay Zehra, July 10-13, 2009, “Research Methodology in Marketing Publications: Review and Evaluation”, 5th International Conference on Social and Organizational Informatics and Cybernatics, Orlando, Florida, Bildiri kitabı sf. 125-128.

Okumuş, A., Bahar Yaşin, 2009, “Images of Italy, France and Morocco As Tourist Destinations”, International Journal of Tourism Policy, Vol.2, Issue 4, pp. 306-318 

Tüzüner, V.Lale, Yüksel, Cenk Arsun, March 2009, Segmenting Potential Employees According to Firms’ Employer Attractiveness Dimensions in the Employer Branding Concept, Journal of Academic Research in Economics, volume 1, issue 1.

Yüksel, C.A., June 2009, Relationship among Socially Responsible Consumption Behavior, Anxiety, Values and Moral Philosophies, International Journal of Global Business (IJGB) Volume 2, No. 1 

Bozbay Z., Özen Hilal, 6-9 January 2009, “Analyzing Differences between Consumers’ Evaluations of European Cities”, Global Conference on Business and Finance, Atlantic City, New Jersey. 

Yaşin, B., 2009, The Role of Gender on Turkish Consumers’ Decision-Making Styles, Asia-Pacific Advances in Consumer Research, Vol.8, Hyderabad, India, pp.301-308. 

Yaşin, B., July 22-25, 2009, Consumer Decision-Making Styles in Turkey, the 14th Biennial World Marketing Congress, marketing in Transition: Scarcity, Globalism, & Sustainability; Oslo, Norway, pp.261-266. 

Yaraş Eyyup, Yeniçeri Tülay, Yaşin Bahar, 2009, The Role Of Health Related Factors On Consumer Attitudes Towards Organic Products In Turkey, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1-2, s:147-174. 

Bulut, D., Bulut Yumrukaya Ceren, “Corporate Social Responsibility in Culture and Art”, Management of Environmental Quality, 2009, Vol 20, No:3, pp.311-320

Bulut, D.,, “Consumer Perception of Fair Trade: A Cross-cultural Study”, CRRC Corporate Responsibility Research Conference 2009, 7-9 Eylül 2009, Vaasa, Finlandiya

Acar, A. C.,“İş Ahlâkı”, Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, Ensar Neşriyat, Aralık 2009, İstanbul

Özaslan, B. Ö.,Acar, A. B. ve Acar, A.C., “Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”,Yönetim Dergisi,Ekim 2009, ss.98-111.

Acar, A.C., “Ücret Yönetimi Sistemi ve Süreci: Bir Model Önerisi”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 21-23 Mayıs2009,, Eskişehir.

Acar A. C. “Piyasa Ücret Araştırması”, Performans ve Ücret Yönetimi, A.Ü. AÖF. Yayınları, Eskişehir, 2009.

Acar A. C. “İşlerin Ücretlendirilmesi”, Performans ve Ücret Yönetimi, A.Ü. AÖF. Yayınları, Eskişehir, 2009.

Özçelik, A.O., F. Aydınlı, “Yetkinliklerin Performans Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma”,17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir: 21–23 Mayıs 2009,

Sadullah Ö., S. Kanten, “A Research on The Effect of Organizational Safety Climate Upon The Safe Behaviors.”, ROWER Building a Repository of Occupational Well-Being Economics Research Conference, Informatics and Telematics Institute (ITI), 23-25 April 2009, İzmir.

Tüzüner V. L., C. A. Yüksel, “Segmenting Potential Employees According to Firms’ Employer Attractiveness Dimensions in The Employer Branding Concept”,Journal of Academic Research in Economics, Vol:1, No:1, March 2009.

Tüzüner, V. L., B. O. Ozaslan, “Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yön Veren Yönetim Teorileri Açısından Türk İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 21-23 Mayıs 2009,, Eskişehir.

Karaeminoğulları, A., A. Doğan, S. Bozkurt, “Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri (Cross Cultural Adaptabılıty Inventory-Ccaı) Üzerine Bir Araştırma”,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 14, Sayı. 1, 2009, ss.331–349.

Çakmak, K. Ö., B. S. Ünsal Akbıyık, “Pregnancy and Career Advancement in Academia: An Explanatory Research”, EOI Conference, Temmuz 2009, İstanbul.

Kapu, H. M. Aybas, “Yahudi Hıristiyan ve İslam Geleneklerinde İş Ahlakına Bakış: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, 2009.

Kapu, H. M. Aybas, “Yahudi Hıristiyan ve İslam Geleneklerinde İş Ahlakına Bakış: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım” 17. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21–23 Mayıs 2009, Eskişehir.

Tekarslan, E., “Kitle Psikolojisini İyi Yöneten Lider Oyu Alır”, Aksiyon, Sayı: 746, sf: 30-32, Mart 2009.

Karaeminoğulları A., Doğan A., Bozkurt S., “Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri Üzerine Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.331-349

Selvi, Y., Yılmaz, F., The Relationship Between Accounting and Privatization, Istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2009.

Yılmaz, F., “TMS 17 Kiralama İşlemleri”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları – Açıklamalar ve Uygulamalar, 2. baskı, İSMMMO, yayın no: 99, İstanbul, 2009.

Yılmaz, F., “TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları – Açıklamalar ve Uygulamalar, 2. baskı, İSMMMO, yayın no: 99, İstanbul, 2009.

Yılmaz, F., Türel, A., Şenyiğit, B., “Türkiye’de Kur Farkı Kar ve Zararlarının Finansal Raporlaması ve Vergilendirilmesindeki Sorunlar”, Vergi Sorunları, Yıl: 32, Sayı: 253, s.86-91, 2009

Yılmaz, F., “TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri Standardının İşletmeler Üzerindeki Etkisi: İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Bir İnşaat Şirketi”, Yönetim Dergisi, Yıl: 20, Sayı: 64, s.8-26, Ekim 2009.

Yılmaz, F., “Finansal Kriz ve Muhasebe: Suçlu Muhasebe Standartları mı?”, XIII. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, Kıbrıs, 18-22 Kasım 2009.

Kavut, L., “Independent Audit of Non-Listed Companies”, 3rd International Symposium on Auditing in Turkey, Global Risks and Auditing, Istanbul Chamber of Certified Public Accountants, Istanbul, TURKEY, 2009 October 12-13.

Kavut, L., Oktay TAŞ ve Tuba ŞAVLI, “Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim”, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Yayın No: 130, İstanbul, 2009.

Türel, A., 2009, “The Value Relevance of IFRS: The Case of Turkey”, Acta Universitatis Danubius. OEconomica, Issue No.1/2009, s.119-128. 

Şenyiğit, Y.B., 2009, The Balanced Scorecard in the Healthcare Industry. International Symposium on Sustainable Development, International Burch University, Saraybosna, Bosna-Hersek.

Esen, Ö., Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Şüpheli Alacakların İncelenmesi, Mali Çözüm Dergisi, Yıl:19, Sayı:94, Temmuz – Ağustos 2009

Esen, Ö.,Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının (TMS36) Nakit Yaratan Birim, Şerefiye ve Şirket Varlıkları Açısından İncelenmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı:11, Cilt:3, Eylül 2009

Esen, Ö., Sakin, T.,Dipnot Açıklama Yükümlülüklerine Uyum: İMKB 100 Endeksinde Yer Alan Reel Sektör Firmalarının Durumu Üzerine Bir Araştırma, Yönetim Dergisi, Yıl:20, Sayı:64, Ekim 2009

Esen, Ö.,Sağlık İşletmelerinde Yönetim Rehberi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2009, Ali Coşkun, Ahmet Akın (Chapter11: Sağlık İşletmelerinde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim (Internal Control System and Internal Audit in Health Care Organizations))

Sakin T., Akmayan Nakit Tabloları: Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamındaki Şirketlerin Nakit Akım Tablolarının Değerlendirilmesi (Non-Flowing Cash Statements: Evaluating Cash Flow Statements of the Firms Within Capital Market Legislation), Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 8 Sayı:27, Ocak 2009, s. 121-125

Erdamar, C., Sarıoğlu, K., “Ülkemizde, Muhasebe Alanında Son Yirmi Yılda (1988-2007) Kabul Edilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Konularına Göre Dağılımı, XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 20-24 Mayıs 2009, Alaçatı, Çeşme, s.143-157. 

Yücel, G., “Mali Tablolarla Ne Kadar İlgileniyoruz?”, Denge Dergisi, Sayı:20, 2009-3, s.14-15. 

Wagner E. and Y. Selvi, November 2009, “Does Corporate Social Responsibility Reporting Reflect National Character? Evidence from Germany, Austria ad Turkey”, International Accounting Standards and Turkish Experience”, International Scientific Conference-Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy, Alba Lulia, Romania. 

Selvi Y., November 2009, “The Impact of Financial Crisis on Corporate Social Responsibility or vice versa”, International Scientific Conference-Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy, Alba Lulia, Romania.

İbiş C., Y.Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “TMS 2 Stoklar”,Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar,2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. 

İbiş C., Y.Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009,“TMS 37 – Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar, 2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99.

Selvi, Y. ve E.H. Sümer Göğüş, 2009, “UFRS Çerçevesinde Risklerin Raporlanmasının Erken Uyarı Sistemine Katkısı”, Kriz Yönetimi, Derleyenler: Pernsteiner, H. and H. Sumer, İstanbul, Bilgi İletişim Grubu Yayıncılık Müzik Yapım ve Haber Ajansı Ltd. Şti., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 258.

Selvi, Y.,Haziran 2009, “Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Cihaz Yönetimi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim, Yıl:20, Sayı:63, s. 99-118. 

Selvi, Y.,Ekim 2009, “Etkin Faiz Yöntemi ve Finansal Raporlamadaki Önemi:Vadesine Kadar Elde Tutulacak Sabir Getirili Yatırımlarda Uygulanması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim, Yıl:20, Sayı:64, s. 41-61. 

İbiş C., Y. Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunulması İle İlgili Kavramsal Çerçeve”, Seçilmiş TürkiyeFinansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar, 2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. (LP)

İbiş C., Y. Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar,

2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. (LP)

İbiş C., Y. Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “TMS-7 Nakit Akış Tabloları”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar, 2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. (LP)

İbiş C., Y. Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “TMS-18 Hasılat”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar,2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. (LP)

Balaban, E.“A Study of Optimal Locations and Capacities of Distribution Centers: A Case Study in a Household Appliances Company in Turkey”, European Journal of Management, Vol. 9, Number 2, 2009, ISSN: 1555-4015, Romania, p. 91-95. (with Adiguzel B.)

Balaban, E. “A Study of Optimal Locations and Capacities of Distribution Centers: A Case Study in a Household Appliances Company in Turkey”, IABE-2009 Greece: Summer Conference Program, (with Burcu Adiguzel), Capsis Hotel, Thessaloniki, Greece, June 5-7, 2009.

Balaban, E. “A Framework for ERP System Selection by an Analytic Hierarchy Process”, ISDSI 2009, 2nd International Conference on Decision Sciences in Global Enterprise Management,(with Sushil K. Sharma), IIT Bombay, India, January 3-5, 2009.

Balaban, E. “Measuring of Information Society and Comparative Analysis of Information Society in Turkey”, III. Istanbul Information System Congress, (with Çilan A. Çiğdem, Kaba G.)ISBN: 978-9944-5291-2-9, Page 41-47, Istanbul, 29-31 May 2009. 

Balaban, E. “The Role of Women in Information Society”, III. Istanbul Information System Congress, (with Çilan A. Çiğdem), ISBN: 978-9944-5291-2-9, Page 33-39, Istanbul,29-31May2009.

Esen, Ö.; S.Sipahi, “A Multicriteria Approach to Bid Evaluation: An Alternative Selection of the Best Firms fort he Presentation of ‘Istanbul 2010 – European Capital of Culture’”, MCDM 2009 Conference, 21-26 June 2009, Chengdu, China, Presented by Seyhan Sipahi.

Esen, Ö., T. Keskintürk; H. Söyler, “Global Karınca Koloni Algoritmasının Simetrik ve Simetrik Olmayan Gezgin Satıcı Problemlerine Uygulanması”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Bilkent Üniversitesi, 2009. (DB)

Sipahi, S., Mehpare Timor, “Analytic Hierarchy Process & Analytic Network Process: A Literature Review”, MCDM 2009, 20th MCDM Conference Chengdu/Jiuzhaigou, China, S: 103.

Esen, Ö., Seyhan Sipahi, Mehpare Timor, “A Multi-Criteria Approach to Bid Evaluation: Selection of the Best Firm for the Presentation of Istanbul 2010 – European Capital of Culture”, MCDM 2009, 20th MCDM Conference Chengdu/Jiuzhaigou, China, S: 102.

Arıcıgil Çilan, C., B. Acar Bolat, E. Coşkun, “Analyzing Digital Divide Within and Between Member & Candidate Countries of European Union”, GovernmentInformation Quarterly, 26, (2009), 98-105

Arıcıgil Çilan, Ç., Sosyal Bilimlerde Kategorik Verilerle İlişki Analizi (Kontenjans Tabloları Analizi), Pegem Akademi, Ankara, ISBN:978-605-5885-84-7, 2009

Balaban, E., Ç. Arıcıgil Çilan, “Bilgi Toplumunda Kadının Rolü”, III. İstanbul Bilişim Kongresi, 33-39, Istanbul, 29-31 Mayıs 2009

Balaban, E., Ç. Arıcıgil Çilan, G. Kaba, “Bilgi/Bilişim Toplumu Ölçümü ve Türkiye Bilişim Toplumunun Karşılaştırmalı Analizleri”, III. Bilişim Kongresi, 41-47, Istanbul, 29-31 Mayıs 2009

Esen Ö., Sipahi Seyhan (2009). “A Multi-Criteria Approach to Bid Evaluation: Selection of the Best Firm for the Presentation of “Istanbul 2010 – European Capital of Culture”, MCDM 2009 Conference, 21-26 June 2009, Chengdu, China, presented orally by Sipahi Seyhan. (CP)

Sipahi S., Timor Mehpare (2009). “Analytic Hierarchy Process & Analytic Network Process: A Literature Review”, MCDM 2009 Conference, 21-26 June 2009, Chengdu, China, presented orally by Sipahi Seyhan. (DB)

Sipahi S., Media Planning Under Uncertainty: A Simulation-Based Optimization Modeling (in Turkish), Electronic Journal of Social Sciences, Vol. 8(30), Autumn 2009, pp. 224-234. (CP)

Sipahi S., Donuk Bilge. “The Analysis Of Football Coaches’ Characteristics Using Analytic Hierarchy Process”, (in Turkish), Journal of Social Sciences, Mimar Sinan University of Fine Arts, Vol. 1, 2009.

Şimşek Gürsoy, U.Tuğba, Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi, Pegem Akademi, 2009.

Bengü Vuran ve U.Tuğba Şimşek Gürsoy, The Factors Affecting The Decision Of Portfolio Managers In Investing Common Stocks: An Application In Turkey, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, Cilt:8, 2009, ss.137-149.

Cinicioglu, E.N., Shenoy, P. P., “Arc Reversals in Hybrid Bayesian Networks with Deterministic Variables”, International Journal of Approximate Reasoning, (Science Citation Index) Vol. 50, No. 5, 2009, pp. 763—777

Cinicioglu, E.N., Shenoy, P. P., “Using Mixtures of Truncated Exponentials for Solving Stochastic PERT Networks,” in J. Vejnarova and T. Kroupa (eds.), Proceedings of the Eighth Workshop on Uncertainty Processing (WUPES-09), pp. 269–283, University of Economics, Prague, Czech Republic 2009

Çinicioğlu, E.N., “Ürün Bazında RFID Kullanımı ve Müşteri Talebine Cevap Vermedeki Etkisi”, 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, 2009 Ekim

Çinicioğlu, E.N., Shenoy, P.P.; “Learning Bayesian Networks from Limited Data Sets: A Bayesian Network Application Using RFID Systems for Real-Time Recommendation in Grocery Stores” Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Bilkent Üniversitesi, 2009 Haziran

Arıcıgil Çilan, C., B. Acar Bolat, E. Coşkun, “Analyzing Digital Divide Within and Between Member & Candidate Countries of European Union”, Government Information Quarterly, 26, (2009), 98-105

Lorcu F. ,Acar Bolat B., Chowdhury D.N., “Comparison of The Member and Candidate Countries To The European Union by Means Of Main Health İndicators,International Conference on Social Sciences 2009 (ICSS 2009), İzmir

Lorcu F., Acar Bolat B., Yaşlara Göre Ölüm Oranları ile sosyo-ekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Kasım 2009 , Cilt 38,Sayı:2 ,s.124-133.

Akyurt, İ.Z., Emrah ÖNDER, 2009, “Periyodik Opsiyonlu Yenileme Modeli Parametrelerinin Simülasyon Yardımıyla Belirlenmesi”, Akademik Fener, Balıkesir Üniversitesi, Sayı: 11, s:63-74.

İbrahim Z. A., Timur KESKİNTÜRK, Muhammed Vefa ARIKAN, 2009, “Determining the parameters of periodic optional replenishment model with genetic algorithm in a distribution center”, VII. Internatıonal Logıstıcs And Supply Chaın Congress, Istanbul,2009.

Özçakar N., Üretim Yönetimi (Elektronik Kitap), (Beykent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans – MBA Programı), 2009.

Özçakar N. ve Kasapoğlu Ö.A. “Modelling Of Surface Roughness In Machining”, İ.İ.E. Yönetim Dergisi, 2009

Nihan Kabadayı ve Sündüs Dağ, Supplier Performance Evaluation with Data Envelopment Analysis: A Case Study in A Manufacturing Company, 7. Logistic and Supply Chain Congress 2009

Pınar İ., Ekinci C., 2009 “Lojistik Sağlayıcıları ve Müşterileri Arasındaki İlşkiler: ÜTİKAD Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma” , 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Türkiye

Pınar İ. , Kamaşak R. Ve Bulutlar F. 2009, “Strateji Geliştirme Süreçlerinin Yenilik Geliştirme Üzerine Etkileri” , 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Türkiye

Pınar İ., Hassan M. 2009 “Effects Of Knowledge Management Environment On İnformation Behaviorsand Information Outcomes: An Empırical Study” Yönetim , İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Sayı:62 S.6-29

Yaqub, M., Semerciöz, F.,Hassan, M., 2009, “Different Roles of Satisfaction, Trust and Commitment in Strategic Networks, 2009 ABR&TLC Conference, January 5-8, 2009, Oahu, Hawaii, USA

Semerciöz, F., Hassan, M., Vatansever, N., 2009, “Antecedents and Concequences of Interpersonal Trust an Empirical Study”, Eurasia Business and Economics Society EBES 2009 Conference, 1-2 June 2009, İstanbul, Turkey.

Koçoğlu, M., Ekinci, C., Semerciöz, F., 2009, “ Örgütsel Güven ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi : Yeditepe Üniversitesi MBA Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı YEBKO 2009, 24-25 Eylül.

Semerciöz, F., Dursun, M., Dönmez, D., “Destinasyon Paydaşları ile İlişkiler ve Uygulanan Stratejiler : Türkiye’deki İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Paydaşları Üzerine Bir Araştırma” , Milli Prodiktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 2009

Ülgen, A., Dönmez, D., Svensson, G., Wood, G., Callaghan, M., Lee, T., “Implementation, Communication and the Benefits of Corporate Codes of Ethics in Taiwan and Turkey A Comparison Across Contexts”, European Business Review, Vol.21, No:3, 2009.

Ülgen, A., Adolfs, K., Tjemkes, B., Dönmez, D., “Cross-Culture Differences In Responding To Adverse Situations In Strategic Alliances”, 69. Annual Meeting of The Academy of Management In Chicago, Ilinois, August 7-11, 2009.

Mutlu, E. C., Y. Gürol, A. Wolff, M. Baran, “Contemporary Issues in Human Resource Management (HRM) in Turkey”, Management and Education , Cilt 5, 209-213 pp., 2009

Kanten, S., Tükeltürk, A., Baran, M., Yaşlıoğlu, M., “ An Emprical Research on the Relationship Between Job Security and Employee Health and Safety”, 1. Rower Conference on Occupational Health and Safety Eceonomics, İzmir, 2009

Baran, M., S. Kanten, M. Bozkurt, 7th International Logistics and Supply Chain Congress konferansı dahilinde “Creating Difference in Information Era via Value Chains” bildiri kitapçığındaki “Reputation Management and Customer Loyalty:An Emprical Study”, 169-175 pp., İStanbul, Türkiye, Kasım 2009

Katen S., Yaşlıoğlu M., Kanten P., 2009, “A Research on The Relationship Between HRM Practises adn Employee Relations Climate.”, International Logistics and Supply Chain Congress, November 5-6, Istanbul

Baran, M., Acar, A., Özaslan, B. Ö., “Bilgi Toplumunda Esnek Çalışma Modellerinin Uygulanması ve Organizasyon Yapılarına Etkileri”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Mayıs, 2009

Karahoca A., Karahoca D., Pınar, İ., Yalçın, Ş., 2008, “Mobil Acil Servis Yazılımı İçin Tablet PC Kullanılabilirlik Analizi”, 2. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, İstanbul