Academic Publications 2010

Eren Sarıoğlu, S.B. Seval ve E. Demirci, Kasım 2010, “Finansal Piyasaların Gelişiminin Ekonomik Büyümeye Etkisi Var Mıdır? Türkiye Örneği (1987-2006), 14. Ulusal Finans Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya. 

 

Akman, A., Köse, A., Söyük, S., “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği ile İlgili Algılarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma,” VIII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 551-70, Marmaris,  13-16 Mayıs 2010

 

Günaydın, S. Ve Kıyılar, M.; 28 Nisan – 01 Mayıs 2010, “Laboratuar Yönetimi ve Hastane Verimliliğine Katkısı”; 2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi: Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği, Starlight Convention Center, Manavgat-Antalya-Turkey

 

Kıyılar, M.; Paranın Zaman Değeri; Ocak 2010, Literatür Yayınları, Yayın No: 593, İstanbul (ISBN: 978-975-04-0544-0).

 

Kıyılar, M.Hepşen, A. ; Şubat 2010, “Performance Appraisal of Real Estate Investment Trusts (REITS): A Practice in Istanbul Stock Exchange”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 52, s 17-25

 

Atakan, T., R. İ. Gökbulut ve B. Vuran,  Temmuz 1-3, 2010, “The Efficiency and Productivity Analyses of the Turkish Banking Sector After the Restructuring Program”Reseach and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece, National&Kapodistrian University of Athens, s. 56-63., University of the Aegean-Department of Statistics and Actrual-Financial Mathematics, Samos Island, Greece.

 

Atakan, T., Ü. Gümrah, R. İ. Gökbulut, Haziran 2010, “Contagion Effect of the Credit Crisis in Financial Markets of the United States to Emerging Countries: An Evidence from Turkey”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 1.

 

Atakan, T., Gökbulut, R. İ., Ocak 2010, “Üç faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi”, Muhasebe ve Finansman (MÜFAD) Dergisi, Sayı 45, s. 180-189. 

 

Eren Sarıoğlu, S., M. Kıyılar ve E. Demirci, Kasım 2010, “ The Effect of Oil Price Volatility On The Istanbul Stock Exchange Transportation Index”, VIII. International Logistics and Supply Chain Congress, Maltepe University, Istanbul.

 

Eren Sarıoğlu, S., B. Seval ve E. Demirci, Kasım 2010, “Finansal Piyasaların Gelişiminin Ekonomik Büyümeye Etkisi Var Mıdır? Türkiye Örneği (1987-2006), 14. Ulusal Finans Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya.

 

Vuran, B., IMKB 100 Endeksinin Uluslararası Hisse Senedi Endeksleri İle İlişkisinin Eşbütünleşim Analizi İle Belirlenmesi” İşletme Fakültesi Dergisi, Nisan 2010, Cilt:40, Sayı: 1

 

Vuran B., Adiloglu, B., Accounting Variables and Stock Returns: Evidence From Istanbul Stock Exchange,  Journal of Modern Accounting and Auditing, August 2010, Volume 6, Number 8, ISSN: 1548-6583

 

Atakan, T., R. İ. Gökbulut ve B. Vuran,  Temmuz 1-3, 2010, “The Impact of Financial Sector Development on the Economic Growth of Emerging Countries; An Empirical Study for Countries” Reseach and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece, National&Kapodistrian University of Athens, s. 238-249., University of the Aegean-Department of Statistics and Actrual-Financial Mathematics, Samos Island, Greece.

 

Vuran B., “Accounting Variables and Stock Returns: Evidence From Istanbul Stock Exchange”,  World Finance Conference, 26-28 Mayıs 2010, Viano do Castelo, Portugal.

 

Vuran B., Adiloglu, B., “The Information Content of Accruals and Cash Flows In An Emerging Capital Market During Financial Crisis: The Case of Turkey”, Finance and Economics Conference 2010, 17-18 Ağustos 2010, Frankfurt, Almanya.

 

Hepşen A., 2010, Real Estate Markets and Finance, Turkey, Literatur Publications.

 

Hepşen, A. and M. Kıyılar, February 2010, “Performance Appraisal of Real Estate Investment Trusts (REITs): A Practice in Istanbul Stock Exchange”, Journal of Institute of Business Administration, Volume 21, No 65, pp.11-23.

 

Kaplan M., Yurt Ö., Güneri B., Kurtuluş K., 2010,  “Branding Places: Applying Brand Personality Concept to Cities”, European Journal of Marketing, Vol. 44 No. 9/10.

Kurtuluş K., Okumuş A., April 2010, “Consumers’ Price Perception As A Segmentation Criteria: An Emerging Case, Istanbul University, Journal of the School of Business Administration, Vol:39, No:1, pp. 21-34.

Kurtuluş K., Kurtuluş S., 29 June-2 July 2010, “Recent Trends in Marketing Research in Turkey”, 6th International Conference on Social and Organizational Informatics and Cybernatics, Orlando, Florida, Bildiri kitabı sf. 92-95

Kurtuluş K., 2010, Araştırma Yöntemleri, İlk baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, Şubat.

Kaya İ., 2010, “Müşterinize Dokunmanın 387 Yolu: Pazarlama Bi’Tanedir- Bir Pazarlama Ansiklopedisi”, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, İlk Baskı.

Şekerkaya A., (İki Yazarlı, birinci yazar), 2010, “Brand Personality: A Study of Turkish Mobile Phone Market”; Business Research Yearbook at the 2010 International Academy of Business Disciplines (IABD) 22nd Annual Conference, Las Vegas, Nevada

Şekerkaya A., (Dört Yazarlı, ikinci yazar), 2010 “Lateral Marketing in Retailing and a Study on Turkish Gas Station Consumers”, “Seventeenth Annual South Dakota International Business Conference, September 30 – October 2, Rapid City, South Dakota.

Şekerkaya A., (İki yazarlı, birinci yazar), 2010, ”Hedef Pazar Bölümlendirmesine Yönelik Bir Uygulama: 16-29 Yaş Grubu Genç Kesimim Saç Jölesi Ambalajına Yönelik Eğilimlerine Göre Gruplandırılması”, Ege Akademik Bakış Dergisi; 10 (1), 239-269.

Şekerkaya A., (İki yazarlı, ikinci yazar), Ocak 2010, “İnternet Kullanıcılarının İnternetten Alış-Verişe Yönelik Satın Alma Karar Süreçlerinin İncelenmesi ve Kullanım Yoğunlukları Açısından Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma”; M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı:33, Yıl:16.

Şekerkaya A., (İki yazarlı, birinci yazar), 2010, “Tüketicilerin Perakende Market Zincirlerine Yönelik Yapmış Oldukları Satın Alma Sıklıklarına Göre Bölümlendirilmesi”,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı:2.

Şekerkaya A., (İki yazarlı, birinci yazar), Haziran 2010, “Kadın Tüketicilerin Alışveriş Merkezleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”; M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı:34, Cilt:10.

Şekerkaya A., (İki Yazarlı), Ekim 2010, “Tüketici Açısından İş Ahlakına Bir Bakış ve Perakende Sektöründe Ampirik Bir Araştırma”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 43.

Şekerkaya A., Eylül 2010, “Hizmet Kalitesi Ölçümüne Yönelik Değerleme ve E Hizmetlerde Ampirik Bir Araştırma”, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,Cilt:47, Sayı: 547

Okumuş A., 2010, “SPSS Programının Kullanımına İlişkin Bilgiler”, 12. Bölüm, Türkmen Kitabevi, 1. Basım, İstanbul, (Kemal KURTULUŞ, “Araştırma Yöntemleri” kitabı içinde), 199-216.

Okumuş A., 2010, “SPSS Programının Kullanımına İlişkin Bilgiler”, 12. Bölüm, Türkmen Kitabevi, 1. Basım, İstanbul, (Kemal KURTULUŞ, “Araştırma Yöntemleri” kitabı içinde), 199-216.

Okumuş A., 2010, “İnternetten Satın Alma Davranışı İle Risk ve Fayda Algılamaları Arasındaki İlgi- Örnek Araştırma ve SPSS Uygulaması”, 13. Bölüm, Türkmen Kitabevi, 1. Basım, İstanbul, (Kemal KURTULUŞ, “Araştırma Yöntemleri” kitabı içinde), 217-281. 

Yaraş Eyyup ve Yaşin Bahar, 2010, Sustainable Tourism Development In Developing Countries: Overview Of Ukraine’s Tourism Industry, International Scientific-Practical Conference “Topical problems of Social-Economic Developments of Regions”, Ukraine, pp.70-80.

Bulut Diren, “Consumer Perception of Fair Trade: A Cross-cultural Study”, International Journal of Innovation and Sustainable Development, 2010,  Vol. 5, No.1  pp. 20 – 34.

 

 

 

 

 

Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

 

Uyargil C.,“İş Analizi ve İş Dizaynı”,Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

 

Uyargil C.,“Performans Değerlendirme”, Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner,  İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

 

Beyhan, İ., C. Uyargil, Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Kurumsallaşma Sürecinde Tedarikçi-Müşteri İşbirliğine İlişkin Bir Uygulama Örneği”, 4. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 16-17 Nisan 2010,, İstanbul.

 

Acar, A.C.,“İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi” , Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

 

Atay İ. D. ,A. C. Acar“Ücret Yönetimi”, Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner,İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

 

Acar, A. C.,Gürbüz, S. ve Sığrı, Ü.,Akademisyenlerin Yönetim ve Organizasyon Kongresine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana Çukurova Üniversitesi, 20-22 Mayıs 2010, Adana.

 

Mert, İ. S., Gürbüz, S. ve Acar, A. C., “Bireysel Performans Değerlemede Kullanılacak Yetkinliklerin Belirlenmesi: Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana Çukurova Üniversitesi, 20-22 Mayıs 2010, Adana.

 

Özçelik, A.O., “Eğitim ve Geliştirme”,Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

 

Özçelik, A.O., Sibel Uğraşbul ve Beynaz Uysal, “İş Güvencesi ve İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik İşe İade Kararları Üzerine Bir Araştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Adana; 20-22 Mayıs 2010.

 

Dündar G.,“Kariyer Geliştirme”,Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

 

Aybas M., Dündar G., “Türkiye’de İşçi ve İşveren Konfederasyonlarına Bağlı Sendikaların Bilişim Teknolojisi Kullanımı ve Sanal Sendikacılık Uygulamalarına Bakış Açısı ve Bir Uygulama”,18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 20-22 Mayıs 2010, s. 187-193

 

Çetin B., Dündar G., “İşletmelerde Uygulanan Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Performans Değerlendirme Fonksiyonuna Etkisi”, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Karaelmas Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2010,, s. 137-141.

 

Çetin B.,Dündar G., “Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Performans Değerleme Açısından Çalışan Memnuniyeti”,18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 20-22 Mayıs 2010, s. 161-166.

 

Sadullah Ö.,“İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş: İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler”,Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

 

Sadullah Ö.,“İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi (İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı)”,Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

 

Tüzüner V. L.,“Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi”,Uyargil C., Z. Adal, İ. D. Atay, A.C. Acar, A. O. Özçelik, Ö. Sadullah, G. Dündar, V. L. Tüzüner,  İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010.

 

Aydınlı, F.“Converging Human Resource Management: A Comparative Analysis of Hungary and Turkey” International Journal of Human Resource Management, Vol:21, No:9, 2010,   ss.1490.

 

Doğan, A.,S. Bozkurt, R. Demir,“Sosyal Kaytarma Davranışı İle Algılanan Görev Görünürlüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Adana, Türkiye.

 

Çiftçioğlu, B. A., OrdunG., Hastaların Hekimlerin Kendileri İle Kurdukları İletişimden Memnuniyet Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma. Öneri Dergisi. 34, 109-118, 2010.  

Dolma, S., Yazar, Y., Yavaş, Ö., “The Incompatibility of The Dual-Concern Model and Conflict Management Styles Scales”, 18th Annual International Conference of the Association on Employment Practices and Principles (AEPP), San Francisco, California, Sept 29-Oct. 1, 2010.

Dolma, S., “The Central Role of The Unit of Analysis Concept in Research Design, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C.39, S.1, 2010, s. 169 – 174.

Montagano R., Naffziger D., Boesch M., Karaeminogullari A., “Cross Cultural Comparison of Firm Level CSR Practices: An Analysis of Company Publications”, 4th International Conference on Corporate Social Responsibility, Sept 22-24, 2010.

 

Altıntaş, N., Yılmaz, F. “Accounting Profession: A Comparative Descriptive Study of the Common and Legal Law Countries”5. International Conference: Accounting and Management Information System, Haziran 16-18, 2010. (CP)

 

Yılmaz, F., Selvi, Y., “Recent Accounting Developments in Turkey on the Way to Global Harmonization”, Accounting Studies in Turkey: Collected Papers,İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2010.  

 

Yılmaz, F., Köse, A., “The Analysis of Banking Crisis in Turkey: Cause and Effects of the Crisis”, Accounting Studies in Turkey: Collected Papers, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2010.  

 

Yılmaz, F., Sarıkovanlık, V., “The Effect of Consolidation Standard on the Transparency of Financial Statements at the Istanbul Stock Exchange”, Accounting Studies in Turkey: Collected Papers, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2010.  

 

Yılmaz, F., Sarıoğlu, K., “Problems in Analyzing Financial Statements in Hyper-Inflationary Economies”, Accounting Studies in Turkey: Collected Papers,İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2010.  

 

Yılmaz, F., Yanık, S., “Muhasebe Mesleğinde Yeterlilik ve Yetkinlik: “Muhasebe Uzmanlığı”,Türkiye 1. Muhasebe Uzmanlığı Kongresi, İstanbul, 26 Mart 2010.  

 

Kavut, L., “Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Raporlama: İMKB 100 Şirketlerinin Çevresel Açıklamalarının İncelenmesi”, Yönetim,İ.Ü.İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, Yıl:21, No:66, Haziran 2010. (DB)

 

Selvi, Y, Wagner, E, Türel, A., 2010, “Corporate Social Responsibility in the Time of Financial Crisis: Evidence from Turkey”, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Volume 12 Issue 1, s.281-290.  

 

Türel, A., 2010, Impairment of Goodwill on Equity: A Case Study from Turkey”, Financial Reporting and Business Communication Conference, Bristol, UK, 1-2 July 2010.

 

Türel, A., 2010, “The Value Relevance of IFRS: The Case of Turkey”European Accounting Association 33rd Annual Congress, Istanbul, 19-21 May 2010.

 

Türel, A.Türel, A., 2010, “The Effect of Derivatives on the Financial Positions of Banks in Turkey and in EU: A Comparative Analysis”, Accounting Studies in Turkey, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, Nisan 2010.  

 

Türel, A., 2010, “The Expectation Gap in Internet Financial Reporting: Evidence from Emerging Capital Market”, Financial Reporting and Business Communication Conference, Bristol, UK, 1-2 July 2010. 

 

Pekdemir, R., Türel, A., 2010, “Ethics in Professional Accounting Education Program: The Turkey Experience”, Accounting Studies in Turkey, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, Nisan 2010, s.63-77.

 

Pekdemir, R., Türel, A., 2010, “A Study Seeking Evidence fort he IFRS 2005 in Turkey”, Accounting Studies in Turkey, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, Nisan 2010, s.41-61.

 

Süer, A.Z., “Income Tax Disclosure of the Turkish Listed Companies”, Accounting Studies in Turkey – Collected Papers by Recep PEKDEMİR, Ph.D. Istanbul University Faculty of Business Admininistration Institute of Accounting, 225-236 pp., Istanbul, 2010.

 

Süer, A.Z., and Şenyiğit, B., A Study on the Positional Statement of the Gain or Loss on Net Monetary Positions of the Turkish Listed Companies”, Accounting Studies in Turkey – Collected Papers by Recep PEKDEMİR, Ph.D. Istanbul University Faculty of Business Admininistration Institute of Accounting, 237-246 pp., Istanbul, 2010. 

 

Şenyiğit, Y.B. ,2010,. Implications of Impairment Test Accounting of Goodwill: The preliminary evidence from Turkish listed companies. Pekdemir, R. (Ed.), Accounting Studies in Turkey – Collected Papers, Istanbul University Faculty of Business Administration Institute of Accounting, Extrafikir Yayınevi, s.247-254.

 

Vuran, B., Adiloğlu, B., “Accounting Variables and Stock Returns:Evidence from Istanbul Stock Exchange”, Journal of Modern Accounting and Auditing,  (ISSN1548-6583), Volume 6, Number 8, August 2010 (Serial Number 63), s.38-46.

 

 

Vuran, B., Adiloğlu, B., “The Information Content of Accruals and Cash Flows in an Emerging Capital Market During Financial Crisis: The Case of Turkey”,

Finance and Economics Conference , (ISSN 2190-7927),  Frankfurt, Almanya, 17-18 Ağustos 2010, s.1-9.

 

Adiloğlu, B., “Positional Statement of Companies’ Corporate Governance Rating Reports:   Evidence From Turkey”, Accounting and Management Information Systems International  Conference (AMIS 2010), Bükreş, Romanya, 16-18 Haziran 2010, s.108.

 

Altıntaş, A. T.; Altıntaş, N. N.; “Audit Qualifications and Corporate Governance Structure in the Istanbul Stock Exchange Companies”, Accounting Studies in Turkey: Collected Papers, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2010.  

 

Erdamar, C.; Feryal O., B., Finansal Muhasebe ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi, 3. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2010.

 

Erdamar, C.;  Sakin, T., “Kur Farklarının Nakit Akış Tablosundaki Yeri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV,  Cilt:12, Sayı:3, Eylül 2010, s.1-21.

 

Yücel, G., “”Kâr” mı Önemlidir, “Nakit Yönetimi” mi?”, Denge Dergisi, Sayı:22, 2010-1, s.52- 53.

 

Yücel, G., “Çalışma Sermayesi Ne Kadar Önemlidir?”, Denge Dergisi, Sayı:23, 2010-2, s.52-53.

 

Pekdemir, R., “Perceptions and Opinions on the Professional Accountancy of Turkey” AAA Annual Congress 2010, August 1-6, 2010, (Isil Pekdemir ile birlikte)

 

Pekdemir, R., Accounting Studies in Turkey (Collected Papers), Istanbul University Institute of Accounting, May 2010

 

Pekdemir, R., “Ethics in Professional Accounting Education Program: The Turkey Experience”, Accounting Studies in Turkey (Collected Papers), Istanbul University Institute of Accounting, May 2010.

 

Pekdemir, R., “A Study Seeking Evidence for the IFRS 2005 in Turkey”, Accounting Studies in Turkey (Collected Papers), Istanbul University Institute of Accounting, May 2010. (A.Türel ile birlikte)

 

Selvi, Y. and H. S. Göğüş, 2010, “COSO ERM-Enterprise Risk Management- Eine Studie über die Ansicht der Angestellten über die in der Türkie umgesetzten Regelungen von ERM”Management in Emerging Markets, Editors; Pernsteiner, H. And H. Sumer, Wien, Linde Verlag Wien Ges.m.b.H., ISBN 978-3-7073-1691-9.

 

Selvi, Y. and E. Wagner,  2010, “Corporate Social Responsibility-Performance- ein Vergleich österreichischer, deutscher und turkischer Unternehmen”,Management in Emerging Markets, Editors; Pernsteiner, H. and H. Sumer, Wien, Linde Verlag Wien Ges.m.b.H., ISBN 978-3-7073-1691-9.

 

Wagner, E , Y. Selvi, April 2010, “Credit Default Swaps and Information Content”, Accounting Studies in Accounting – Collected PapersDerleyen: Pekdemir, R.,Istanbul, Istanbul University Faculty of Business Administration Institute of Accounting, Extrafikir Matbaacılık Amb. Ltd. Şti., ISBN 978-975-404-872-8.

 

Sarıoğlu, K., 2010, Nakit Akış Tablosu ve Yönetim Kararlarında Kullanımı,  Istanbul, İstanbul Universitesi İşletme Fakültesi Yayınları, Extrafikir Reklamevi, ISBN 978-975-404-873-5. (LP)

 

Kepçe Yönet, N.“The Role of Internal Auditing in Enterprise Risk Management”, Accounting Studies Turkey –Collected Papers by Recep Pekdemir, Ph.D., Istanbul University Faculty of Business Administration Institude of Accounting Publication, İstanbul 2010, s. 157-169. (DB)

 

Pekdemir, R. ve Kepçe Yönet, N., “Exploratory Evidence for the Adoption of the IAS 7 in Turkey,” Accounting Studies Turkey –Collected Papers by Recep Pekdemir, Ph.D Istanbul University Faculty  of Business Administration Institude of Accounting Publication, İstanbul 2010, s.29-38.

 

Kepçe Yönet, N. “The Role of Professionally Qualified Accountants in Corporate Sustainability   Reporting”, Yönetim, Yıl:21, Sayı: 65, Şubat 2010, s.65-80.

 

Kepçe Yönet, N., O. Kartal, “Üretim Yönetiminde ERP ve Muhasebe Eğitiminden Beklentiler”XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,  Alanya-Antalya, 21-25 Nisan 2010, s. 235-260. 

 

Balaban, E.; Cigdem A. Cilan; Gamze Kaba, “Assesment of the Information Society and Digital Divide in the World, Comparative Analysis of Turkey with European Union Members”, International Journal of Business Reseach, IJBR, Volume 10, Number 2, 2010. ISSN: 1555-1296.

Balaban, E.; Kirlidog, M.; Ayvaz-Reis, Z., “Perceived Importance and Resource Constraints of Graduate Information Systems Courses in Turkey”, International Journal of Information and Communication Technology Education, Vol. 6, Issue 1, January-March 2010, ISSN 1550-1876 eISSN 1550-1337p, 67-80. 

Balaban, E.; Cigdem A. Cilan; Gamze Kaba, “Assesment of the Information Society and Digital Divide in the World, Comparative Analysis of Turkey with European Union Members”, IABE 2010, Summer Conference Program, June 4-6, 2010

Balaban, E.; “Measuring Lecturers’ Perception of Transition to E-Learning Systems and Digital Divide: A Case Study in School of Business Administration of Istanbul University”, 3rd International Future-Learning Conference On Innovations in Learning, May 10-14, 2010 – Istanbul,Turkey. 

Orhunbilge, N., Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No:286, İ.Ü. Yayın No:4942, İ.Ü. Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, ISBN:978-975-4048-70-4, 2010   (LP)

Esen, Ö.S.Sipahi; “A Multicriteria Approach to Bid Evaluation: An Alternative Selection of the Best Firms fort he Presentation of ‘Istanbul 2010 – European Capital of Culture’”, Management Decision, Vol.48, No.2, 2010, pp.296-313   (CP)

Sipahi S.Mehpare Timor, “The Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process: An Overview of Applications”, Management Decision, Vol: 48, Issue: 5, 775-808, 2010. (SSCI yayını).

Timor, M., Yöneylem Araştırması,Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010.

Timor, M., Lorcu F.  “Türkiye Ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Sağlık Sistem Performanslarının Kümeleme Ve Veri Zarflama Analizi İle Karşılaştırılması”,İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl , Sayı: , 3-10 ( 2010).

Balaban E., Ç. Arıcıgil Çilan, G. Kaba, Assesment of the Information Society and Digital Divide in The World Comparative Analysis of Turkey with European Union Members”, International Journal of Business Strategy, Volume 10, Number 2, 129-135 (2010)

Çelik S., Ç. Arıcıgil Çilan, E. Balaban, “The Innovation Score of Turkey and European Union Countries: A Comperative Analysis”, International Workshop on Innovation & Entrepreneurship, 58-71, İzmir,  November 11-12 2010

Adıgüzel Mercangöz, Ç. Arıcıgil Çilan, E. Balaban, “Measuring Lecturers’ Perception of Transition to E-Learning Systems and Digital Divide : A Case Study in School of Business Administration of Istanbul University”, Third International Conference on Innovations in Learning fort he Future 2020:e-Learning,91-99, Istanbul, May 10-14 2010

Seyhan, S., Timor Mehpare (2010). “The Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process: An Overview of Applications”, Management Decision, Vol. 48(5).

 

Seyhan, S.,, Esen Öner (2010) “A Multi-criteria Model for Bidding Evaluation: An Alternative Selection of the Best Firms for the Presentation of Istanbul 2010”, Management Decision, Vol. 48(2), pp. 296-313.

 

Seyhan, S., (2010). “Expanding Operations in Fast-Food Industry under Uncertain Market Conditions”, International Journal of Trade, Economics, and Finance, Vol 1(1), ss. 74-79.

 

Seyhan, S., (2010). “A Spreadsheet Model for the Decision of Expanding Operations under Uncertainty: A Simulation Optimization Approach”, 2010 International Conference on Business, Economics and Tourism Management (CBETM 2010).

 

Seyhan, S.,, Donuk Bilge. “Combining the AHP and VIKOR Methodologies for Ranking Basketball Players”, 24th European Conference on Operational Research (Euro XXIV), Lisbon, Portugal, July 11-14, 2010.

U.Tuğba Şimşek Gürsoy ve Serap Şahin, Yellow Pages Data Analysis By Using Web MiningApplied Statistics 2010, Slovenya,p.22.

 

Şahin, S.U.Tuğba Şimşek Gürsoy, Association Rules Analysis for E-Commerce Data: An Application in Turkey, Applied Statistics 2010, Slovenya, p.23.

 

Tuğba Şimşek GürsoyU. Uygulamalı Veri Madenciliği- Sektörel Analizler, Pegem Akademi, 2010.

 

Tuğba Şimşek GürsoyU., Customer Churn Analysis in Telecommunication Sector, Journal of The School of Business Administration, Vol.39, Number 1, April 2010 pp.35-49.

Çinicioğlu, E.N. “On Decision Making with Consonant Belief Functions: Discrepancy Resulting with the Probability Transformation Method Used” Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, Sabancı Üniversitesi, 30 Haziran – 2 Temmuz 2010

Cinicioglu, E.N. “Improving the Service Level in Grocery Stores: Are you the right Candidate for Item Level RFID Tagging?”, European Conference on Operational Research 2010 (EURO XXIV), Lizbon, 11-14 Temmuz 2010

Jane M. Horgan, Şebnem Er, “Algorithms for the Stratification of Skewed Populations”, Applied Statistics 2010 International Conference, September 19 – 22, 2010, Ribno (Bled), Slovenia.

 

Jane M. Horgan, Şebnem Er, “A First Course in Probability with R”, 30th Conference on Applied Statistics in Ireland, CASI2010, 16-18 May 2010, Hotel Ramada, Portrush, Northern Ireland.

Şebnem Er, Neyran Orhunbilge, “Factors Affecting Stock Returns of Turkish Manufacturing Firms Quoted in Istanbul Stock Exchange (ISE): Fixed Effects Panel Data Approach”, 30th Conference on Applied Statistics in Ireland, CASI2010, 16-18 May 2010, Hotel Ramada, Portrush, Northern Ireland. 

BaşaranF. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Faaliyetlerinde Evrensel Endüstri Mühendisliği Öğretilerinden Yararlanmak: İş Analizi ve Zaman Etüdü”, Uluslararası Katılımlı 9. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 7-9.Ekim.2010

 

BaşaranF.Sağlık Kuruluşlarında Sipariş Amaçlı Stok Yönetimi” Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği, Antalya, 14-16.Ekim.2010

 

Akyurt, İ.Z., Timur Keskintürk, Barış Kiremitci, Serap Kiremitci, Determination Of Teams In Groups of Turkish Football Federation Third League Classification Groups By Genetic Algorithms, VIII. Internatıonal Logıstıcs And Supply Chaın Congress, Istanbul,2010.

 

Özçakar N. “Bir Kamu Kuruluşundaki Toplam Kalite Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 2010.

 

Özçakar N., Üretim Yönetimi (Elektronik Kitap), Beykent Üniversitesi İşletme Önlisans Programı, 2010.

 

Akcay Kasapoglu, Ö. Process modelling for quality improvement in annealing process,Istanbul Üniversitesi  Isletme Fakültesi Dergisi,Istanbul University Journal of the School of Business Administration, Cilt/Vol:39, Sayı/No:2, 2010, 241-257

Ülgen, H., Mirze, K., “Stratejik Yönetim”, Literatür Yayınları, 2010

 

Pınar, İ.,Vatansever N., AydınE., “The Relationships between Knowledge Sharing, Absorptive Capacity, and Innovation Capability: An Empirical Study of Small and Medium Sized Enterprises in Knowledge Intensive Business Service Sector in Turkey”, EBES 2010 Conference , 26-28 Mayıs 2010,İstanbul (CP)

 

Fındıklı, M.,  Pınar, İ., “Paylaşılan Vizyon ve Örgütsel Öğrenme Ortamının Örgütsel Öğrenme Engellerine Etkileri: Bir Araştırma”  9.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak

 

Pınar, İ, Kor, B., “Impact of Knowledge Management on Innovation”    5th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 16-17 September 2010, Athens, Greece, p766-77

 

Semerciöz, F, Hassan M. ve Z. Aldemir  “Role of Interpersonal and Institutional Trust in Product, Process, Behavioral and Strategic Innovation  An Empirical Study in Organizational Context” 2010,  8th IAMB 2010 Madrid Conference, Complutense University of Madrid, June 28- 30, 2010, Madrid, İspanya

 

Fındıklı A. M., Semerciöz F, Gülen, A., “The Impact of Employees trust towards manager and organızation on   psychological empowerment perception. Çalışanların Yöneticilerine Ve Örgüte Duydukları Güvenin Psikolojik Güçlendirme Algılarına Etkisi”, International Conference on Social Sciences ICSS 2010, 8-11 September 2010, İzmir, Turkey.

 

Lee T., Ülgen Aydınlık, A., D. Donmez, G. Svensson, G. Wood, M. Callaghan, “Indicators of perceived corporate commitment to ethics in top Taiwanese and Turkish companies:An exploratory study”, International Journal of Business Governance and Ethics (IJBGE) Vol. 5, No. 3, 2010.

 

Antoncic B., Ülgen Aydinlik, A., J. A. Antoncic, P. Fatur, M. Ruzzier. “The Impact Of Proprietary Technology Development On Fırm Growth”, Advances İn Business-Related Scientific Research Conference 2010 (ABSRC 2010), Olbia, Sardinia, Italy, September 8-10, 2010.

 

Semerciöz, F., Altuntaş, G., Sundu, M., (2010), “Contractual Relationships in Family Business : An Agency Theory Interpretation from a Managerial Perspective”, International Conference on Social sciences ICSS 2009, 8-11 April 2010, İzmir, Turkey

 

Semerciöz F, M. Hassan ve N.Vatansever (2010), “Antecedents and Concequences of Interpersonal Trust an Empirical Study”, Journal of US-China Public Administration, (Alan İndeksli) Vol: 7 Number : 4, April 2010 pp 73 – 85

 

Semerciöz F, M. Hassan (2010), “Trust in Personal and Impersonal Forms Its Antecedents and Consequences: A Conceptual Analysis within Organizational Context” International Journal  of Management & Information Systems, (Alan İndeksli) (Volume 14, Number 2),  2nd Quarter 2010

 

Semerciöz F, G. Altuntaş ve M. Sundu, (2010) “Contractual Relationships in Family Business : An Agency Theory Interpretation from a Managerial Perspective”, China – USA Business Review, (Alan İndeksli) Vol: 9 Number : 1, January 2010 pp 53-64.

 

Arslantaş, C.C. M. A. Fındıklı (2010), “İMKB-50’de Yer Alan Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapılanmaları (The Board Structure of Firms Listed in ISE-50 Index)”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (Istanbul University Journal of The School of Business Administration), Volume 39, No 2, pp: 258-275.

 

M. Baran, R. Sönmez, M. Mesci, “Bölüm 32: Avrupa Birliği (AB) Enerji Endüstrisinin Genel Durumu ve Enerji Politikaları,” Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede ENERJİ SEKTÖRÜ, Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Ed. İ. H. Eraslan, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, İstanbul, 2010

 

Yaşlıoğlu M., Kanten P., Özaslan B., 2010, “Lojistik Sektöründe Çalışanların Algıladığı İş Güvencesizliği ile Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 20-22 Mayıs, pp. 111-118.

 

Şen Y., Yaşlıoğlu M., 2010,Dönüşümcü Liderliğin Yeniliği Destekleyici Örgüt İklimi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, Yıl 21, Sayı 66, pp. 97-117

02/04/2013
4342 hits

Istanbul University Main Campus

34452 Beyazit/Fatih-Istanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00