Ön Koşullu, Bağlantılı Şartlı Dersler

GÜZ DÖNEMİNE AİT BAĞLANTILI ŞARTLI DERSLER
1. V.Yarıyıldaki “Araştırma Yöntemleri” dersinin alınabilmesi için IV.yarıyıldaki İstatistik Analiz dersinin alınarak sınavına girme hakkı elde edilmesi gerekir.
BAHAR DÖNEMİNE AİT ÖN KOŞULLU DERSLER
1. IV.Yarıyıldaki “ Finansal Raporlama (eski adı Muhasebe)” dersinin önkoşulu, 1.yarıyıldaki “Muhasebeye Giriş” dersinin başarılmış olmasıdır.
2. IV.Yarıyıldaki “İstatistik Analiz” dersinin ön koşulu,III. yarıyıldaki “İstatistiğe Giriş” dersinin başarılmış olmasıdır.
3. II.Yarıyıldaki Temel Matematik II dersinin ön koşulu “I.Yarıyıldaki Temel Matematik “ dersinin başarılmış olmasıdır.(Bu önkoşul 2008-2009 ders yılından itibaren fakültemiz birinci sınıfına başlayan (yatay ve dikey geçiş dahil) öğrencilere uygulanacaktır.)
BAHAR DÖNEMİNE AİT BAĞLANTILI ŞARTLI DERSLER
2 VI. Yarıyıldaki “Yönetim Muhasebesi”(eski adı Maliyet Yönetimi) dersinin alınabilmesi için, V.Yarıyıldaki “Maliyet Muhasebesi” dersinin alınarak sınavına girme hakkı elde edilmesi gerekir.
3 VI.Yarıyıldaki “Finansal Yönetim” dersinin alınabilmesi için, V.Yarıyıldaki “İşletme Finansı dersinin alınarak sınavına girme hakkı elde edilmesi gerekir.
4 VI.Yarıyıldaki “Pazarlama Yönetimi” dersinin alınabilmesi için, IV.Yarıyıldaki “Pazarlama İlkeleri” dersinin alınarak sınavına girme hakkı elde edilmesi gerekir.
BAĞLANTILI ŞARTLI ; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’NİN 7.MADDESİ GEREĞİNCE;
İlgili birim kurullarının kararı ile bazı dersler ,ön şartlı veya bağlantılı şartlı olarak kabul edilebilir.Önşartlı derslerin alınabilmesi için ön şart olan dersin başarılması gerekir. Bağlantılı şartlı derslerin alınabilmesi için ise, önceki bağlantılı dersin alınması ve sınavına girme hakkının elde edilmesi gerekir.

18 Haziran 2017
16735 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi Avcılar Kampüsü

34322 Avcılar -İstanbul

Tel: +90 (212) 473 70 70

Faks: +90 (212) 590 40 00

e-posta: isletme@istanbul.edu.tr