İlk’lerin Fakültesi

 Avrupa ve Türkiye’de öncü ve çağdaş işletme eğitiminin sembollerinden olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi;

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Avrupa’da işletme alanında ilk lisansüstü eğitimi veren İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bünyesinde barındırmaktadır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk işletme fakültesidir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk ulaştıma ve lojistik okulu olan İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu ’nu kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme eğitiminde Vak’a yöntemini (Case Method) ilk kez uygulayan İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bünyesinde barındırmaktadır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme alanındaki ilk bilimsel dergiyi yayımlamıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Dünyada “TAG” teknolojisini ilk kullanan bilimsel dergiye sahiptir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İlk olarak “Pazarlama” kavramını öneren ve yaygınlaştıran kurumdur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Pazarlama alanındaki ilk bilimsel olan “Pazarlama Dünyası”nı yayımlamıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Geleneksel ulusal pazarlama kongrelerini 1976 yılında başlatmıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk Devlet İşletmeciliği Enstitüsü’nü kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk Pazarlama Enstitüsü’nü kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’nin ilk halen çalışmalarına devam eden Muhasebe Enstitüsü’nü kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Azerbaycan’da işletme alanında ilk kez lisansüstü eğitimleri başlatmış ve bir işletme fakültesi kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Muhasebe Eğitimi Sempozyumlarının yapılması fikrini ortaya atmış ve 1979’da ilkini gerçekleştirmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İlk olarak Türkiye-Avusturya bilimsel anlaşmasını gerçekleştirmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ISO 9001 belgesi alan ilk gönüllü öğrenci organizasyonu olan İşletme Kulübü’nü bünyesinde barındırmaktadır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ilk Stratejik Pazarlama Kararları Oyununu geliştirmiş ve uygulamıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İnsan Kaynakları Yönetiminde önemli bir organizasyon olan CRANET’in Türkiye temsilcisidir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İşletme fakülteleri arasında ilk psikoteknik laboratuvarına sahip olan kurumdur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ilk hastane işletmeciliği eğitimlerini başlatmıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ilk olarak inşaat işletmeciliği eğitimlerini vermiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme alanında ilk sertifika programlarını başlatmıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Ülkemizdeki ilk Üretim Araştırmaları Sempozyumunu gerçekleştirmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletmecilikte çevre ve sosyal sorumluluk bilincinin yayılması amacıyla ilk yayınları yapmıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png İşletme alanındaki ilk kürsüleri (anabilim dalları) kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme disiplinlerindeki ilk kitapları yayımlamıştır.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de ilk kez Tekdüzen Muhasebe Sistemine geçilmesine öncülük etmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de işletme alanındaki ilk sivil toplum kuruluşları olan dernekleri kurmuştur.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Türkiye’de trafik düzenlemelerinde ilk kez psikoteknik kuramların uygulanmasını önermiş ve gerçekleştirmiştir.

http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/tick.png Tüm programlarıyla (BA, MS, MBA, PhD) ve bünyesindeki İşletme İktisadı Enstitüsü ile Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında ilk olarak AACSB akreditasyonu almıştır.

04 Haziran 2017
15463 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi Avcılar Kampüsü

34322 Avcılar -İstanbul

Tel: +90 (212) 473 70 70

Faks: +90 (212) 590 40 00

e-posta: isletme@istanbul.edu.tr