İstanbul Üniversitesi
http://isletme.istanbul.edu.tr/?p=6277
Export date: Sat Sep 23 21:42:30 2017 / +0000 GMT

Yönetmelikler
İçerik

YÖNETMELİKLER

YÖNERGELER

ESASLAR - KARALAR- KILAVUZLAR

 
Links:
 1. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/26.07.2015-29426-%C3%96NL%C4%B0SANS-L%C4%B 0SANS-Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B01.pdf
 2. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/08.09.2016-Lisans%C3%BCt%C3%BC-Y%C3%B6netm elik.pdf
 3. http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/?p=6503
 4. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.8317&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
 5. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y% C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1nda%20% C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Pr ogramlar%20Aras%C4%B1nda%20Ge%C3%A7i%C5%9F,
 6. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.8315&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Mes lek%20Y%C3%BCksekokullar%C4%B1%20ve%20A%C3%A7%C4%B 1k%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%96n
 7. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.9445&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C 3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20%C3%9 6%C4%9Frenci%20Konseyleri%20ve%20Y%C3%BCksek%C3%B6 %C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20Ulusal%20%C3%96%C4% 9Frenci%20Konseyi%20Y%C3%B6netme
 8. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.16532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y% C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20%C3% 96%C4%9Frenci%20Disiplin%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
 9. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.8308&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Lis ans%20%C3%96%C4%9Frenimlerini%20Tamamlamayan%20vey a%20Tamamlayamayanlar%C4%B1n
 10. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/I.U.Ciftveyaortaktekdiploma1.pdf
 11. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.9815&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
 12. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/IUYurdisindan-veya-Yabanci-Uyrukl-Yonegerg esi-18-Aralik-2014.pdf
 13. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2016/04/Yabanc%C4%B1-Uyruklu-Yonergesi-21-Nisan-20 16-Senato.pdf
 14. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/07.12.2015-%C4%B0STANBUL-%C3%9CN%C4%B0VERS %C4%B0TES%C4%B0-MEZUN%C4%B0YET-BELGELER%C4%B0-%C4% B0LE-D%C4%B0PLOMA-VE-D%C4%B0PLOMA-DEFTERLER%C4%B0N %C4%B0N-D%C3%9CZENLENMES%C4%B0NDE-UYULACAK-ESASLAR A-%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N-Y%C3%96NERGE.pdf
 15. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/EN-SON-HAL%C4%B0-03.06.2015-%C4%B0T%C4%B0B ARI-%C4%B0LE-VEBDE-YAYINLANDI-1.pdf
 16. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/WEB-%C3%87ift-Aandal-Y%C3%B6nergesi-1-1.pd f
 17. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/%C3%87ift-Anadal-Y%C3%B6nergesi-23-03-2017 -tarihli-20-say%C4%B1l%C4%B1.pdf
 18. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/WEB-Yandal-y%C3%B6nergesi.pdf
 19. http://sks.istanbul.edu.tr/?p=8882
 20. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/o%C4%9Frencikonseyiy%C3%B6nergesi14.11.201 3.pdf
 21. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/%C3%96%C4%9Frenci-Hastal%C4%B1k-Raporlar%C 4%B1-Y%C3%B6nergesi-Ba%C5%9Fbakanl%C4%B1k-sonras%C 4%B1.pdf
 22. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/E%C4%9Fitimde-F%C4%B1rsat-EsitligiYonerges i-18.12.20141.pdf
 23. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/EYBIS-Y%C3%B6nergesi-4-20-%C5%9Fubat-2014- senato-sonras%C4%B1.pdf
 24. http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=ogr enci-danismanligi-yonergesi-04-05-2017-tarihli-sen ato-karari.pdf
 25. http://www3.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/E saslarKararlar/OnlisansLisans_Olcme_Degerlendirme_ Esaslari.pdf
 26. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/OnlisansveLisansOzelOgrencilikEsalar%C4%B1 -18.12..2014.pdf
 27. http://www3.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/E saslarKararlar/5806SayiliAfKanunu_Uygulama_Esaslar i.html
 28. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/%C3%96NL%C4%B0SANS-L%C4%B0SANS-NOT-D%C3%96 N%C3%9C%C5%9E%C3%9CM-TABLOSU.pdf
 29. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/L%C4%B0SANS%C3%9CST%C3%9C-NOT-D%C3%96N%C3% 9C%C5%9E%C3%9CM-TABLOSU.pdf
 30. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2016/06/Dereceye-Giren-Mezunlar%C4%B1n-Tespiti.pdf
 31. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2016/06/Yaz-Okulu-Esaslari-03062016.pdf
 32. http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=ist anbul-universitesi-diploma-eki-duzenlenmesi-ve-ona ylanmasina-iliskin-esaslar.pdf
Post date: 2017-06-13 11:52:36
Post date GMT: 2017-06-13 08:52:36

Post modified date: 2017-06-16 10:44:32
Post modified date GMT: 2017-06-16 07:44:32

Export date: Sat Sep 23 21:42:30 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://isletme.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com