İstanbul Üniversitesi
http://isletme.istanbul.edu.tr/?p=6109
Export date: Mon May 29 4:02:39 2017 / +0000 GMT

İşletme Fakültesi Dergisi
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi sürekli güncel sayfası  :www.dergipark.ulakbim.gov.tr/iuisletme 1

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisine gönderilen çalışmaların aşağıdaki dosyalarda yer alan Türkçe ve İngilizce makale şablonlarına uyması gerekmektedir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Fakültemizin uluslararası indekslerde taranan resmi, hakemli, bilimsel dergisidir. Microsoft bu yıl 40. yaşını gururla kutlayan dergiyi, dünyada “TAG” teknolojisini ilk kullanan bilimsel dergi olarak duyurmuştur. Bu konudaki detaylı bilgi ve Microsoft duyurusu için tıklayınız 4

 Vol 42, No 2 (2013) 5


Journal of the School of Business Administration, Istanbul University
Editor-in-Chief

Prof. Dr. Aykut Berber


See Editorial Board 59 38 6 details

Description

Journal of the School of Business Administration, Istanbul University is the international official journal of Istanbul University School of Business Administration. The Journal which is founded in 1972, devoted to original research in the field of business administration and related areas. The aim of the journal is to provide a medium by which a wide range of experience can be exchanged among researchers from diverse fields such as social sciences, and engineering. This journal publishes high quality researches in the fields of contemporary management, marketing, industrial management, operations management, finance, statistics, econometrics, accounting, human resources management and behavioral sciences.Although the journal focuses on the original research articles, it also welcomes reviews and short notes. All submitted papers are peer-reviewed.ReadershipThe journal is a rostrum for the audience of business researchers, operational researchers, statisticians, econometricians, industrial engineers, computer scientists, and all scientists in the administrative sciences.The journal is semiannuallyISSN 1303-1732AnnouncementsWe are the first scientific journal in the world to use TAG!


We are glad to announce that Microsoft has confirmed Istanbul University Journal of the School of Business Administration is the first scientific journal in the world using TAG technology. For Microsoft's announcement please click here 60 39 7.
Posted: 2009-12-05More Announcements... 61 40 8


Vol 42, No 2 (2013)Table of Contents

Vol 42, No 2 Issue Front Pages PDF 9
Editor Editor I-VI

Constrained Cost Optimization Under Uncertainty for an Incompletely-Connected Electric Utility System 10 PDF 11
Andrew Howe, Chris Humphries 153-170

Kıdemli Aile İşletmelerinde Kurum İçi Girişimciliği Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma 12 PDF 13
Murat Muhsin Yaslioglu, Arzu Ülgen Aydınlık 171-180
Stratejik Kararların Alt-Optimalliği Üzerine 14 PDF 15
H. Kemal İlter 181-197

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması 16 PDF 17
Ali Görener 198-218

Measuring Domestic Digital Divide By Using Latent Class Analysis: A Case Study Of Turkey 18 PDF 19
Çiğdem Arıcıgil Çilan, Muhlis Özdemir 219-234
A Stochastic Model to Estimate Origin-Destination Probabilities for Electricity Supply in GCC 20 PDF 21
Mohammad Zainal 364-372

Borsa İstanbul endeksleri ve makroekonomik göstergeler ile A tipi yatırım fonları arasındaki ilişki: Aralık 2005-nisan 2012 dönemini kapsayan Granger nedensellik testi 22 PDF 23
Mustafa Terzioğlu, Yusuf Demir, Sebahattin Demirkan 235-253

The impact of value orientations on the relative preference of environmental, functional and price attributes of products 24 PDF 25
Ebru Genc 254-275

Uçuş ekibi kaynak yönetimi: Pilotların uçuş ekibi kaynak yönetimi tutumları ile kişilik yapıları arasındaki ilişki 26 PDF 27
HAKKI AKTAŞ, ERDAL TEKARSLAN 276-301
Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma 28 PDF 29
Ahmet Erkuş, Mine Afacan Fındıklı 302-318
Olumsuz test ifadelerinin iç tutarlılığa ve faktör yapısına etkileri 30 PDF 31
Tülay Turgut, Nil Selenay Erden 319-332
Otantik liderlik tarzının prososyal hizmet davranışları üzerindeki etkisi: Konaklama işletmelerine yönelik bir uygulama 32 PDF 33
Murat Yeşiltaş, Pelin Kanten, Ümit Sormaz 333-350

Kurumsal yönetim endeksinde yer alma ve denetim süresi ilişkisi: Konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü olmayan Borsa İstanbul işletmeleri uygulaması 34 PDF 35
Elif Yücel, Yasemin Ertan, Mehlika Saraç 351-363


  36Vol 42, No 1 (2013) 37


Journal of the School of Business Administration, Istanbul University
Editor-in-Chief

Eyüp Çetin


See Editorial Board 59 38 6 details

Description

Journal of the School of Business Administration, Istanbul University is the international official journal of Istanbul University School of Business Administration. The Journal which is founded in 1972, devoted to original research in the field of business administration and related areas. The aim of the journal is to provide a medium by which a wide range of experience can be exchanged among researchers from diverse fields such as social sciences, and engineering. This journal publishes high quality researches in the fields of contemporary management, marketing, industrial management, operations management, finance, statistics, econometrics, accounting, human resources management and behavioral sciences.Although the journal focuses on the original research articles, it also welcomes reviews and short notes. All submitted papers are peer-reviewed.ReadershipThe journal is a rostrum for the audience of business researchers, operational researchers, statisticians, econometricians, industrial engineers, computer scientists, and all scientists in the administrative sciences.The journal is semiannuallyISSN 1303-1732AnnouncementsWe are the first scientific journal in the world to use TAG!


We are glad to announce that Microsoft has confirmed Istanbul University Journal of the School of Business Administration is the first scientific journal in the world using TAG technology. For Microsoft's announcement please click here 60 39 7.
Posted: 2009-12-05More Announcements... 61 40 8


Vol 42, No 1 (2013)
Table of Contents
Vol 42, No 1 Issue Front Pages PDF 41
Editor Editor I-V

Başarı hedef yönelimleri ve iş özelliklerinin çalışmaya tutkunluk üzerindeki katkıları 42 PDF 43
Tülay Turgut 1-25

The lead-lag relationship between ISE 30 index and the TURKDEX-ISE 30 index futures contracts 44 PDF 45
ERSAN ERSOY, ALİ BAYRAKDAROĞLU 26-40
ARFIMA ve FIGARCH Yöntemlerinin Markowitz Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonunda Kullanılması: İMKB-30 Endeks Hisseleri Üzerine Bir Uygulama 46 PDF 47
Mehmet Pekkaya 93-112

Effects of operational and structural conditions on inventory management in large manufacturing enterprises 48 PDF 49
Bülent Başaran 41-60

Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının farklılıkları ve işgücü devir hızıyla ilişkileri 50 PDF 51
ipek kalemci tüzün 61-76

Supplier Selection with Analytical Network Process at Supplier Chain Management and an Application 52 PDF 53
Kasım Baynal, Emrah Yüzügüllü 77-92

A Model of Commitment For Generation Y: A Survey on Airline Companies 54 PDF 55
Mehmet Oğuzhan İlban, Mehmet Kaşlı 133-152
An Empirical Study on Determining Ethnocentric Tendencies of Turkish Consumers 56 PDF 57
Hilal Asil 113-132


Vol 41, No 2 (2012) 58


Journal of the School of Business Administration, Istanbul University
Editor-in-Chief

Eyüp Çetin


See Editorial Board 59 38 6 details

Description

Journal of the School of Business Administration, Istanbul University is the international official journal of Istanbul University School of Business Administration. The Journal which is founded in 1972, devoted to original research in the field of business administration and related areas. The aim of the journal is to provide a medium by which a wide range of experience can be exchanged among researchers from diverse fields such as social sciences, and engineering. This journal publishes high quality researches in the fields of contemporary management, marketing, industrial management, operations management, finance, statistics, econometrics, accounting, human resources management and behavioral sciences.Although the journal focuses on the original research articles, it also welcomes reviews and short notes. All submitted papers are peer-reviewed.ReadershipThe journal is a rostrum for the audience of business researchers, operational researchers, statisticians, econometricians, industrial engineers, computer scientists, and all scientists in the administrative sciences.The journal is semiannuallyISSN 1303-1732AnnouncementsWe are the first scientific journal in the world to use TAG!


We are glad to announce that Microsoft has confirmed Istanbul University Journal of the School of Business Administration is the first scientific journal in the world using TAG technology. For Microsoft's announcement please click here 60 39 7.
Posted: 2009-12-05More Announcements... 61 40 8


Vol 41, No 2 (2012)Table of Contents

Vol 41, No 1 Issue Front Pages PDF 62
Editör Editör I-V

Neural Synthesis of Firing Decisions in the Brain 63 PDF 64
Thomas L. Saaty 162-171

Kişiye Özel Fiyat Teklifinin Zamanlamasının, İnternette, Satın Alma Karar Sürecine Etkisi 65 PDF 66
İsmail Kaya, Ayşegül Sağkaya Güngör 172-188
Segmentation based on sources of marketing intelligence, marketing intelligence quotient and business characteristics in software industry 67 PDF 68
Selen Öztürk, Abdullah Okumuş, Feride Mutlu 227-240

İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının bilgi işçilerinin işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık ve düzenleyicilik rolü 69 PDF 70
Sait Gürbüz, Mustafa Bekmezci 189-213

Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups 71 PDF 72
Ibrahim Demir, Erhan Çene 214-226

P-Medyan Kuruluş Yeri Seçim Probleminin Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması Yaklaşımı 73 PDF 74
Necdet Ozcakar, Mehmet Bastı 241-257

The Profile Of Physicians' And Nurses' Organızational Commitment, Organızational Trust And Job Satisfaction 75 PDF 76
Mehmet Top 258-277

An Invitation to Algebraic Statistics: New Outlook and Opportunities 77 PDF 78
Eyüp Çetin 278-283


Ocak 2012 Cilt 41 Sayı 1

 

Vol 41, No 1 (2012)


 

Table of Contents


 Vol 41, No 1 Issue Front Pages PDF 79
Timur Keskinturk i-viii

 BİLGİ YÖNETİMİNDE BİLGİ DÖNÜŞTÜRME VE SECI MODELİ : HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 80 PDF 81
Halil Zaim, Gökhan Seçgin 1-12

 Kamu Hastaneleri Çalışanlarında İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma 82 PDF 83
Şebnem Kuzulugil 129-141

 YÖNETSEL PERFORMANSA YETKİNLİK TEMELLİ YAKLAŞIM: TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 84 PDF 85
Melek Çetinkaya, Hatice Özutku 142-161

 Geleneksel Mağazalar ile İnternetten Alışverişte Değer Algısı ve Satınalma Niyeti: Bir Karşılaştırma 86 PDF 87
İsmail Kaya, Hilal Özen 13-30

 MARKA SADAKATİNİN ÖLÇÜLMESİ: NİYETE BAĞLI TUTUMSAL ÖLÇEK İLE SATIN ALMA SIRASINA DAYALI DAVRANIŞSAL ÖLÇEĞİN KARŞILAŞTIRILMASI 88 PDF 89
Mehmet Özer Demir 103-128

 The Relationship Between Socio-Economic Development and Social and Economic Vulnerability Levels of Cities in Turkey 90 PDF 91
Dilek Özceylan, Erman Coşkun 31-46

 Determining the Cost of Capital for Turkish Electricity Distribution Utilities: Analysis and Recommendations 92 PDF 93
Mustafa Gözen 62-79

 Genetic Algorithm for Distance Balancing in Set Partitioning Problems 94 PDF 95
Serap Kiremitci, İbrahim Zeki Akyurt 47-61

 On the Coordinated Search Problem on the Plane 96 PDF 97
Mohamed Abd Allah El-hadidy, Abd El-Moneim Anwar Mohamed, Hala Ali Fergany 80-102

 

 
 

 
Links:
 1. http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/iuisletme
 2. http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2012/12/manuscript_TR.docx
 3. http://isletme.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2012/12/manuscript_EN.docx
 4. http://blogs.msdn.com/b/tag/archive/2009/12/01/the -first-scientific-journal-in-the-world-to-use-tag. aspx
 5. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi
 6. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/about/e ditorialTeam
 7. http://blogs.msdn.com/tag/archive/2009/12/01/the-f irst-scientific-journal-in-the-world-to-use-tag.as px
 8. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/announc ement
 9. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/382/146
 10. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/367
 11. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/367/132
 12. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/327
 13. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/327/133
 14. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/299
 15. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/299/134
 16. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/333
 17. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/333/135
 18. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/322
 19. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/322/136
 20. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/361
 21. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/361/144
 22. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/349
 23. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/349/147
 24. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/364
 25. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/364/138
 26. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/355
 27. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/355/139
 28. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/283
 29. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/283/140
 30. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/284
 31. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/284/141
 32. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/365
 33. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/365/142
 34. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/342
 35. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/342/148
 36. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi
 37. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi
 38. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/about/e ditorialTeam
 39. http://blogs.msdn.com/tag/archive/2009/12/01/the-f irst-scientific-journal-in-the-world-to-use-tag.as px
 40. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/announc ement
 41. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/351/129
 42. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/281
 43. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/281/124
 44. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/270
 45. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/270/123
 46. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/287
 47. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/287/126
 48. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/201
 49. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/201/122
 50. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/147
 51. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/147/121
 52. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/308
 53. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/308/127
 54. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/285
 55. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/285/125
 56. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/311
 57. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/311/128
 58. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi
 59. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/about/e ditorialTeam
 60. http://blogs.msdn.com/tag/archive/2009/12/01/the-f irst-scientific-journal-in-the-world-to-use-tag.as px
 61. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/announc ement
 62. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/321/117
 63. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/318
 64. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/318/115
 65. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/216
 66. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/216/110
 67. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/249
 68. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/249/112
 69. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/248
 70. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/248/111
 71. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/293
 72. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/293/114
 73. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/289
 74. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/289/113
 75. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/106
 76. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/106/109
 77. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/320
 78. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/320/116
 79. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/302/106
 80. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/247
 81. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/247/97
 82. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/200
 83. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/200/104
 84. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/235
 85. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/235/105
 86. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/257
 87. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/257/98
 88. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/204
 89. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/204/103
 90. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/259
 91. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/259/99
 92. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/256
 93. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/256/101
 94. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/226
 95. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/226/100
 96. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/167
 97. http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article /view/167/102
Post date: 2012-12-10 14:09:20
Post date GMT: 2012-12-10 12:09:20

Post modified date: 2016-05-03 09:18:56
Post modified date GMT: 2016-05-03 06:18:56

Export date: Mon May 29 4:02:39 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://isletme.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com