İşletme Fakültesi Dergisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi sürekli güncel sayfası  :www.dergipark.ulakbim.gov.tr/iuisletme

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisine gönderilen çalışmaların aşağıdaki dosyalarda yer alan Türkçe ve İngilizce makale şablonlarına uyması gerekmektedir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Fakültemizin uluslararası indekslerde taranan resmi, hakemli, bilimsel dergisidir. Microsoft bu yıl 40. yaşını gururla kutlayan dergiyi, dünyada “TAG” teknolojisini ilk kullanan bilimsel dergi olarak duyurmuştur. Bu konudaki detaylı bilgi ve Microsoft duyurusu için tıklayınız

 Vol 42, No 2 (2013)

Journal of the School of Business Administration, Istanbul University

Editor-in-Chief
Prof. Dr. Aykut Berber
See Editorial Board details
Description
Journal of the School of Business Administration, Istanbul University is the international official journal of Istanbul University School of Business Administration. The Journal which is founded in 1972, devoted to original research in the field of business administration and related areas. The aim of the journal is to provide a medium by which a wide range of experience can be exchanged among researchers from diverse fields such as social sciences, and engineering. This journal publishes high quality researches in the fields of contemporary management, marketing, industrial management, operations management, finance, statistics, econometrics, accounting, human resources management and behavioral sciences.Although the journal focuses on the original research articles, it also welcomes reviews and short notes. All submitted papers are peer-reviewed.ReadershipThe journal is a rostrum for the audience of business researchers, operational researchers, statisticians, econometricians, industrial engineers, computer scientists, and all scientists in the administrative sciences.The journal is semiannuallyISSN 1303-1732

Announcements

We are the first scientific journal in the world to use TAG!

We are glad to announce that Microsoft has confirmed Istanbul University Journal of the School of Business Administration is the first scientific journal in the world using TAG technology. For Microsoft’s announcement please click here.
Posted: 2009-12-05
More Announcements…

Vol 42, No 2 (2013)

Table of Contents

Vol 42, No 2 Issue Front Pages PDF
Editor Editor I-VI
Constrained Cost Optimization Under Uncertainty for an Incompletely-Connected Electric Utility System PDF
Andrew Howe, Chris Humphries 153-170
Kıdemli Aile İşletmelerinde Kurum İçi Girişimciliği Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma PDF
Murat Muhsin Yaslioglu, Arzu Ülgen Aydınlık 171-180
Stratejik Kararların Alt-Optimalliği Üzerine PDF
H. Kemal İlter 181-197
Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması PDF
Ali Görener 198-218
Measuring Domestic Digital Divide By Using Latent Class Analysis: A Case Study Of Turkey PDF
Çiğdem Arıcıgil Çilan, Muhlis Özdemir 219-234
A Stochastic Model to Estimate Origin-Destination Probabilities for Electricity Supply in GCC PDF
Mohammad Zainal 364-372
Borsa İstanbul endeksleri ve makroekonomik göstergeler ile A tipi yatırım fonları arasındaki ilişki: Aralık 2005-nisan 2012 dönemini kapsayan Granger nedensellik testi PDF
Mustafa Terzioğlu, Yusuf Demir, Sebahattin Demirkan 235-253
The impact of value orientations on the relative preference of environmental, functional and price attributes of products PDF
Ebru Genc 254-275
Uçuş ekibi kaynak yönetimi: Pilotların uçuş ekibi kaynak yönetimi tutumları ile kişilik yapıları arasındaki ilişki PDF
HAKKI AKTAŞ, ERDAL TEKARSLAN 276-301
Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma PDF
Ahmet Erkuş, Mine Afacan Fındıklı 302-318
Olumsuz test ifadelerinin iç tutarlılığa ve faktör yapısına etkileri PDF
Tülay Turgut, Nil Selenay Erden 319-332
Otantik liderlik tarzının prososyal hizmet davranışları üzerindeki etkisi: Konaklama işletmelerine yönelik bir uygulama PDF
Murat Yeşiltaş, Pelin Kanten, Ümit Sormaz 333-350
Kurumsal yönetim endeksinde yer alma ve denetim süresi ilişkisi: Konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü olmayan Borsa İstanbul işletmeleri uygulaması PDF
Elif Yücel, Yasemin Ertan, Mehlika Saraç 351-363

 Vol 42, No 1 (2013)

Journal of the School of Business Administration, Istanbul University

Editor-in-Chief
Eyüp Çetin
See Editorial Board details
Description
Journal of the School of Business Administration, Istanbul University is the international official journal of Istanbul University School of Business Administration. The Journal which is founded in 1972, devoted to original research in the field of business administration and related areas. The aim of the journal is to provide a medium by which a wide range of experience can be exchanged among researchers from diverse fields such as social sciences, and engineering. This journal publishes high quality researches in the fields of contemporary management, marketing, industrial management, operations management, finance, statistics, econometrics, accounting, human resources management and behavioral sciences.Although the journal focuses on the original research articles, it also welcomes reviews and short notes. All submitted papers are peer-reviewed.ReadershipThe journal is a rostrum for the audience of business researchers, operational researchers, statisticians, econometricians, industrial engineers, computer scientists, and all scientists in the administrative sciences.The journal is semiannuallyISSN 1303-1732

Announcements

We are the first scientific journal in the world to use TAG!

We are glad to announce that Microsoft has confirmed Istanbul University Journal of the School of Business Administration is the first scientific journal in the world using TAG technology. For Microsoft’s announcement please click here.
Posted: 2009-12-05
More Announcements…

Vol 42, No 1 (2013)

Table of Contents
Vol 42, No 1 Issue Front Pages PDF
Editor Editor I-V
Başarı hedef yönelimleri ve iş özelliklerinin çalışmaya tutkunluk üzerindeki katkıları PDF
Tülay Turgut 1-25
The lead-lag relationship between ISE 30 index and the TURKDEX-ISE 30 index futures contracts PDF
ERSAN ERSOY, ALİ BAYRAKDAROĞLU 26-40
ARFIMA ve FIGARCH Yöntemlerinin Markowitz Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonunda Kullanılması: İMKB-30 Endeks Hisseleri Üzerine Bir Uygulama PDF
Mehmet Pekkaya 93-112
Effects of operational and structural conditions on inventory management in large manufacturing enterprises PDF
Bülent Başaran 41-60
Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının farklılıkları ve işgücü devir hızıyla ilişkileri PDF
ipek kalemci tüzün 61-76
Supplier Selection with Analytical Network Process at Supplier Chain Management and an Application PDF
Kasım Baynal, Emrah Yüzügüllü 77-92
A Model of Commitment For Generation Y: A Survey on Airline Companies PDF
Mehmet Oğuzhan İlban, Mehmet Kaşlı 133-152
An Empirical Study on Determining Ethnocentric Tendencies of Turkish Consumers PDF
Hilal Asil 113-132

Vol 41, No 2 (2012)

Journal of the School of Business Administration, Istanbul University

Editor-in-Chief
Eyüp Çetin
See Editorial Board details
Description
Journal of the School of Business Administration, Istanbul University is the international official journal of Istanbul University School of Business Administration. The Journal which is founded in 1972, devoted to original research in the field of business administration and related areas. The aim of the journal is to provide a medium by which a wide range of experience can be exchanged among researchers from diverse fields such as social sciences, and engineering. This journal publishes high quality researches in the fields of contemporary management, marketing, industrial management, operations management, finance, statistics, econometrics, accounting, human resources management and behavioral sciences.Although the journal focuses on the original research articles, it also welcomes reviews and short notes. All submitted papers are peer-reviewed.ReadershipThe journal is a rostrum for the audience of business researchers, operational researchers, statisticians, econometricians, industrial engineers, computer scientists, and all scientists in the administrative sciences.The journal is semiannuallyISSN 1303-1732

Announcements

We are the first scientific journal in the world to use TAG!

We are glad to announce that Microsoft has confirmed Istanbul University Journal of the School of Business Administration is the first scientific journal in the world using TAG technology. For Microsoft’s announcement please click here.
Posted: 2009-12-05
More Announcements…

Vol 41, No 2 (2012)

Table of Contents

Vol 41, No 1 Issue Front Pages PDF
Editör Editör I-V
Neural Synthesis of Firing Decisions in the Brain PDF
Thomas L. Saaty 162-171
Kişiye Özel Fiyat Teklifinin Zamanlamasının, İnternette, Satın Alma Karar Sürecine Etkisi PDF
İsmail Kaya, Ayşegül Sağkaya Güngör 172-188
Segmentation based on sources of marketing intelligence, marketing intelligence quotient and business characteristics in software industry PDF
Selen Öztürk, Abdullah Okumuş, Feride Mutlu 227-240
İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının bilgi işçilerinin işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık ve düzenleyicilik rolü PDF
Sait Gürbüz, Mustafa Bekmezci 189-213
Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups PDF
Ibrahim Demir, Erhan Çene 214-226
P-Medyan Kuruluş Yeri Seçim Probleminin Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması Yaklaşımı PDF
Necdet Ozcakar, Mehmet Bastı 241-257
The Profile Of Physicians’ And Nurses’ Organızational Commitment, Organızational Trust And Job Satisfaction PDF
Mehmet Top 258-277
An Invitation to Algebraic Statistics: New Outlook and Opportunities PDF
Eyüp Çetin 278-283

Ocak 2012 Cilt 41 Sayı 1

 

Vol 41, No 1 (2012)

 

Table of Contents

 

Vol 41, No 1 Issue Front Pages PDF
Timur Keskinturk i-viii

 

BİLGİ YÖNETİMİNDE BİLGİ DÖNÜŞTÜRME VE SECI MODELİ : HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI PDF
Halil Zaim, Gökhan Seçgin 1-12

 

Kamu Hastaneleri Çalışanlarında İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma PDF
Şebnem Kuzulugil 129-141

 

YÖNETSEL PERFORMANSA YETKİNLİK TEMELLİ YAKLAŞIM: TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Melek Çetinkaya, Hatice Özutku 142-161

 

Geleneksel Mağazalar ile İnternetten Alışverişte Değer Algısı ve Satınalma Niyeti: Bir Karşılaştırma PDF
İsmail Kaya, Hilal Özen 13-30

 

MARKA SADAKATİNİN ÖLÇÜLMESİ: NİYETE BAĞLI TUTUMSAL ÖLÇEK İLE SATIN ALMA SIRASINA DAYALI DAVRANIŞSAL ÖLÇEĞİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Mehmet Özer Demir 103-128

 

The Relationship Between Socio-Economic Development and Social and Economic Vulnerability Levels of Cities in Turkey PDF
Dilek Özceylan, Erman Coşkun 31-46

 

Determining the Cost of Capital for Turkish Electricity Distribution Utilities: Analysis and Recommendations PDF
Mustafa Gözen 62-79

 

Genetic Algorithm for Distance Balancing in Set Partitioning Problems PDF
Serap Kiremitci, İbrahim Zeki Akyurt 47-61

 

On the Coordinated Search Problem on the Plane PDF
Mohamed Abd Allah El-hadidy, Abd El-Moneim Anwar Mohamed, Hala Ali Fergany 80-102

 

 


 

 

10 Aralık 2012
28779 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi Avcılar Kampüsü

34322 Avcılar -İstanbul

Tel: +90 (212) 473 70 70

Faks: +90 (212) 590 40 00

e-posta: isletme@istanbul.edu.tr