İstanbul Üniversitesi
http://isletme.istanbul.edu.tr/?p=6041
Export date: Fri Apr 28 21:46:59 2017 / +0000 GMT

Erasmus Program Tanıtımı
ERASMUS PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS)

DEĞERLİ ÖĞRENCİLER,

Aşağıdaki bilgiler sizlere ERASMUS Programı ve bu program çerçevesinde uygulanmaya başlanan (ECTS – European Credit Transfer System) Avrupa Kredi Transfer Sistemini tanıtma amacıyla hazırlanmıştır.

ERASMUS PROGRAMI VE ECTS NEDİR?

ERASMUS Avrupa Birliğinin yüksek öğretim alanında uyguladığı bir eğitim programıdır. Buradaki temel amaç, ülkeler arasında sınırların kaldırıldığı bir Avrupa'da yüksek öğretim kurumları arasında etkin işbirliğinin kurulabilmesidir.

ERASMUS programının amacı ise, öğrencilerin kendi ülkeleri dışındaki öğretim kurumlarında belirli bir süre eğitim görmelerine olanak sağlamaktır. ERASMUS programlarının işleyişini kolaylaştıran bir uygulama olan ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ise, öğrencilerin yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yüksek öğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir.

ECTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir birimdir. ECTS'de bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 kredi, bir dönemlik (yarıyıl) eğitime ise 30 kredi verilir.

ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİLERE NE KATACAK?

Bu program Avrupa'da yaklaşık 1 milyon öğrencinin yararlandığı ve Avrupa kültürlerinin tanışmasını ve paylaşılmasını hedefleyen bir programdır. Dolayısıyla, Fakültemizin ikili anlaşma yaptığı bir Avrupa üniversitesinde bir ya da iki dönem ders almak öğrencilerin kişisel tecrübe ve yeteneklerini artıracaktır.

DEĞİŞİM PROGRAMININ MADDİ BOYUTU NEDİR?

Değişim programına kabul edilen öğrencilere aylık belirli miktarlarda katkı sağlamaktadır. Konu ile ilgili geniş bilgi için tıklayınız.

ERASMUS PROGRAMI VE İŞLETME FAKÜLTESİ

ERASMUS tüm AB ülkelerindeki ve Türkiye gibi aday ülkelerdeki tüm üniversiteleri ilgilendiren bir programdır. AB Erasmus Programı ile ilgili koordinasyonu sağlaması amacıyla DPT bünyesinde kısaca “Ulusal Ajans” adı verilen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi kurulmuştur. Değişim programının uygulanması için ülkemizden öncelikle bizim üniversitemizin de dahil olduğu 15 Üniversite bu programın pilot çalışmasına dahil edilmiş ve İstanbul Üniversitesi içerisinde de üç Fakülte programın pilot uygulaması için belirlenmiştir. İşletme Fakültesi Erasmus programı için seçilen Fakültelerden birisidir.

FAKÜLTEMİZDE YAPILAN HAZIRLIKLAR

Bu programı hayata geçirebilmek amacıyla Fakültemizde bir Erasmus Programı Eşgüdüm Komisyonu oluşturulmuş ve komisyon üyeleri gerekli alt yapı çalışmaları hususunda Fakülte yönetimimize katkılarda bulunmuştur.

Komisyonda;

Arş.Grv. Onur ÇETİN (İşletme Fakültesi Erasmus Koordinatörü)
Yrd. Doç.Dr. Umman Tuğba GÜRSOY (Erasmus Komisyonu Üyesi)
Arş.Grv. Erman TÜRKMEN (Erasmus Komisyonu Üyesi)
Arş. Grv. Oğuz AKBİLGİÇ (Erasmus Komisyonu Üyesi)
Arş.Grv.Duygu TOPLU (Erasmus Komisyonu Üyesi)
Arş. Grv. Yasemin ŞEN (Erasmus Komisyonu Üyesi)
Arş.Grv. Emre Selçuk SARI (Erasmus Komisyonu Üyesi)

Ayrıca, Fakülte bünyesinde Erasmus programına başvurmak isteyen öğrencilere bilgi vermek için

Z01 No'lu Bilgisayar laboratuarının yanındaki öğrenci panosu tahsis edilmiştir. Programa ilişkin bilgiler o panodan takip edilebilir. Ayrıca Fakülte bünyesinde bir idari ofis oluşturulması için çalışmalar başlamıştır.

HANGİ ÜLKELER PROGRAMDA YER ALACAK?

Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, Finlandiya ve İspanya'da yer alan bazı üniversiteler ile Fakültemiz arasında ikili anlaşmalar yapılması düşünülmektedir.
PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

Programa başvuru, Fakültemizin 1., 2. ve 3. sınıfındaki öğrencilerinden gerekli şartları sağlayan herkese açıktır. Ancak, değişim öğrenciler 2., 3. ve 4. sınıflarda iken gerçekleştirilecektir.

ÖĞRENCİLERİMİZ NE YAPMALI ?

Fakültemizden yurt dışına öğrenci gönderilmesinde akademik başarıya önem verilecektir. Başarı kriteri olarak AGNO'nun minimum 2,0 olması düşünülmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin akademik başarı ortalamalarını mümkün olduğunca yüksek tutmaları kendilerine bu hususta da fayda sağlayacaktır.

Ayrıca bir başka önemli husus da şudur: Değişim programına katılmak isteyen öğrencilerin en az bir yabancı dili iyi seviyede bilmeleri gerekmektedir. Çünkü, Erasmus programlarının özünde, gidilen ülkelerin dilinde veya uluslar arası bir dilde eğitim yapılması vardır.

Program ile ilgilenenler www.ua.gov.tr. ve www.socleoyouth.be adreslerini ziyaret edebilir ve Erasmus programları ile ilgili güncel bilgileri edinebilirler.

Konu ile ilgili gelişmeler Erasmus panosunda öğrencilerimize duyurulacaktır.

Daha Ayrıntılı bilgi için http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim adresini ziyaret ediniz.
Post date: 2012-12-07 10:29:32
Post date GMT: 2012-12-07 08:29:32

Post modified date: 2012-12-12 10:04:21
Post modified date GMT: 2012-12-12 08:04:21

Export date: Fri Apr 28 21:46:59 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://isletme.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com