Erasmus Program Tanıtımı

ERASMUS PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS)

DEĞERLİ ÖĞRENCİLER,

Aşağıdaki bilgiler sizlere ERASMUS Programı ve bu program çerçevesinde uygulanmaya başlanan (ECTS – European Credit Transfer System) Avrupa Kredi Transfer Sistemini tanıtma amacıyla hazırlanmıştır.

ERASMUS PROGRAMI VE ECTS NEDİR?

ERASMUS Avrupa Birliğinin yüksek öğretim alanında uyguladığı bir eğitim programıdır. Buradaki temel amaç, ülkeler arasında sınırların kaldırıldığı bir Avrupa’da yüksek öğretim kurumları arasında etkin işbirliğinin kurulabilmesidir.

ERASMUS programının amacı ise, öğrencilerin kendi ülkeleri dışındaki öğretim kurumlarında belirli bir süre eğitim görmelerine olanak sağlamaktır. ERASMUS programlarının işleyişini kolaylaştıran bir uygulama olan ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ise, öğrencilerin yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yüksek öğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir.

ECTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir birimdir. ECTS’de bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 kredi, bir dönemlik (yarıyıl) eğitime ise 30 kredi verilir.

ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİLERE NE KATACAK?

Bu program Avrupa’da yaklaşık 1 milyon öğrencinin yararlandığı ve Avrupa kültürlerinin tanışmasını ve paylaşılmasını hedefleyen bir programdır. Dolayısıyla, Fakültemizin ikili anlaşma yaptığı bir Avrupa üniversitesinde bir ya da iki dönem ders almak öğrencilerin kişisel tecrübe ve yeteneklerini artıracaktır.

DEĞİŞİM PROGRAMININ MADDİ BOYUTU NEDİR?

Değişim programına kabul edilen öğrencilere aylık belirli miktarlarda katkı sağlamaktadır. Konu ile ilgili geniş bilgi için tıklayınız.

ERASMUS PROGRAMI VE İŞLETME FAKÜLTESİ

ERASMUS tüm AB ülkelerindeki ve Türkiye gibi aday ülkelerdeki tüm üniversiteleri ilgilendiren bir programdır. AB Erasmus Programı ile ilgili koordinasyonu sağlaması amacıyla DPT bünyesinde kısaca “Ulusal Ajans” adı verilen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi kurulmuştur. Değişim programının uygulanması için ülkemizden öncelikle bizim üniversitemizin de dahil olduğu 15 Üniversite bu programın pilot çalışmasına dahil edilmiş ve İstanbul Üniversitesi içerisinde de üç Fakülte programın pilot uygulaması için belirlenmiştir. İşletme Fakültesi Erasmus programı için seçilen Fakültelerden birisidir.

FAKÜLTEMİZDE YAPILAN HAZIRLIKLAR

Bu programı hayata geçirebilmek amacıyla Fakültemizde bir Erasmus Programı Eşgüdüm Komisyonu oluşturulmuş ve komisyon üyeleri gerekli alt yapı çalışmaları hususunda Fakülte yönetimimize katkılarda bulunmuştur.

ERASMUS KOMİSYONU

Fakülte ERASMUS Koordinatörü:
Doç. Dr. Cenk Arsun YÜKSEL
(erasmus.business@istanbul.edu.tr)

Giden Öğrenci Sorumlusu:
Arş. Grv. Dr. Erdem ÖZKAN
(outgoing.business@istanbul.edu.tr)

Giden  Öğrenci Ekibi:
Arş. Grv. Dr. Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU
Arş. Grv. Dr. Erman TÜRKMEN
Arş. Grv. Dr. Merve GERÇEK
Arş. Grv. Ahmet Emre KAPLAN
Arş. Grv. Berkan ATAŞ
Arş. Grv. Esin Bengü CERAN
Arş. Grv. Havva Nur ÇİFTÇİ
Arş. Grv. Tuba Ezgi ÇAKIR
Arş. Grv. Ümit BEHREM

Gelen Öğrenci ve İkili Anlaşmalar Sorumlusu:
Yrd. Doç. Dr. Diren BULUT
(incoming.business@istanbul.edu.tr)

Gelen  Öğrenci Ekibi:
Yrd.Doç. Dr. Emir OTLUOĞLU
Arş. Grv. Dr. Halit Alper TAYALI

Öğretim Üyesi Değişim Sorumlusu:
Doç. Dr. Seda TOLUN
Doç. Dr. Emrah ÖNDER
(academic.business@istanbul.edu.tr)

Erasmus Ofisi Sorumlusu:
İsa DEMİRHAN (Dahili: 18404)

HANGİ ÜLKELER PROGRAMDA YER ALACAK?

Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, Finlandiya ve İspanya’da yer alan bazı üniversiteler ile Fakültemiz arasında ikili anlaşmalar yapılması düşünülmektedir.

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

Programa başvuru, Fakültemizin 1., 2. ve 3. sınıfındaki öğrencilerinden gerekli şartları sağlayan herkese açıktır. Ancak, değişim öğrenciler 2., 3. ve 4. sınıflarda iken gerçekleştirilecektir.

ÖĞRENCİLERİMİZ NE YAPMALI ?

Fakültemizden yurt dışına öğrenci gönderilmesinde akademik başarıya önem verilecektir. Başarı kriteri olarak AGNO’nun minimum 2,0 olması düşünülmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin akademik başarı ortalamalarını mümkün olduğunca yüksek tutmaları kendilerine bu hususta da fayda sağlayacaktır.

Ayrıca bir başka önemli husus da şudur: Değişim programına katılmak isteyen öğrencilerin en az bir yabancı dili iyi seviyede bilmeleri gerekmektedir. Çünkü, Erasmus programlarının özünde, gidilen ülkelerin dilinde veya uluslar arası bir dilde eğitim yapılması vardır.

Program ile ilgilenenler www.ua.gov.tr. ve www.socleoyouth.be adreslerini ziyaret edebilir ve Erasmus programları ile ilgili güncel bilgileri edinebilirler.

Konu ile ilgili gelişmeler Erasmus panosunda öğrencilerimize duyurulacaktır.

Daha Ayrıntılı bilgi için http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim adresini ziyaret ediniz.

07 Haziran 2017
13222 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi Avcılar Kampüsü

34322 Avcılar -İstanbul

Tel: +90 (212) 473 70 70

Faks: +90 (212) 590 40 00

e-posta: isletme@istanbul.edu.tr