İstanbul Üniversitesi
http://isletme.istanbul.edu.tr/?p=5978
Export date: Sat Sep 23 21:50:29 2017 / +0000 GMT

Konferans & Çalıştaylar


Eğitimde Vak'a Metodu Çalıştayı, 27-29 Ocak 2017,Osmaneli/Bilecik

Osmaneli Belediyesinin ev sahipliğini üstlendiği ve Bilecik SMMM Odasının destekleriyle tarihi Necla Hanım Konağındaki gerçekleştirilen çalıştaya onbir farklı üniversiteden otuz öğretim üyesi katılmıştır. Çalıştayın açış konuşmalarını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.İbrahim Taş, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik SMMM Odası Başkanı Süleyman Kıral yapmıştır. Ayrıca çalıştayımızın ikinci gününe Bilecik Valisi Süleyman Elban da katılmış ve desteklerini ifade etmiştir. Çalıştayda Prof.Dr.Göksel Yücel vak'a metodunun Dünya'daki ve ülkemizdeki hikayesi ile ilgili bilgiler aktarmıştır. Prof.Dr.Recep Pekdemir vak'a bulma ve geliştirme konularında çalıştayı yönlendirerek, gerçekleştirdiği oturumlarda çalıştay katılımcılardan oluşturulan farklı gruplarda önceden hazırlanmış vak'a materyalleri üzerine çalışmalar yapılmıştır.Çalıştayda ayrıca Muhasebe Enstitüsünün “Vak'alar 2016” kitabında vak'aları yer alan Doç.Dr.Ahmet Türel, Doç.Dr.Aslı Türel, Doç.Dr.Taylan Altıntaş, Yrd.Doç.Dr.Özgür Esen, Yrd.Doç.Dr.Turgay Sakin çalışmalarını sunmuşlardır. Çalıştayın  son oturumunda Prof. Dr. Yakup Selvi'nin başkanlığında Prof.Dr.Ahmet Vecdi Can, Prof.Dr.Ganite Kurt ve Prof.Dr.Saime Önce'nin katılımlarıyla vak'a metodunun muhasebe  eğitiminde kullanımının değerlendirildiği bir panel gerçekleştirilmiştir.Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı Konferansı, 29 Aralık 2016, Avcılar Kampüsü

Enstitümüz tarafından düzenlene konferansta, İÜ İşletme iktisadı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yakup Selvi, İşletme Fakültesi Mavi Salonunda “Yerel Finansal  Raporlama Çerçevesi Taslağı” başlıklı  bir sunum yapmıştır. KGK tarafından 2015 yılı Kasım ayında yayımlanmış olan bu çerçevenin içeriğine ilişkin sunumun gerçekleştirildiği bu seminere yaklaşık 30 kişi katılmıştır. Sunumda, Yerel Finansal Raporlama Çerçevesinin amacı, hangi şirketleri etkileyeceği ve ne zaman yürürlüğe konulmasının planlandığı belirtilmiştir. Ayrıca Prof. Dr. Yakup Selvi, Yerel Finansal Raporlama Çerçevesini bölümler bazında ele alarak, ana hatlarıyla mevcut mevzuata getirdiği yenilikleri, TFRS ve KOBİ TFRS ile olan benzerlik ve farklılıklarını açıklamıştır.Çalışan Suistimallerinin Şirketler Üzerindeki Etkileri, Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Çözüm Önerileri Semineri, 1 Aralık 2016, Avcılar Kampüsü

Muhasebe Enstitümüz ile Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneğinin (ACFE Türkiye) beraber düzenlemiş olduğu Çalışan Suistimallerinin Şirketler Üzerindeki Etkileri, Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Çözüm Önerileri konulu Susitimal Farkındalık Semineri İÜ İşletme Fakültesi Oditoryumunda gerçekleştirilmiştir. Seminere öğrenciler, akademisyenler ve iş dünyasından misafirlerden oluşan 400'ün üzerinde kişi katılmıştır. Toplantı, İÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Pekdemir ve ACFE Türkiye Başkanı Murat Oltulular'ın açış konuşmalarından sonra toplantı başkanı İÜ İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Güredin tarafından başlatılmıştır. Seminerde ilk olarak Prof. Dr. Lerzan Kavut ve Doç. Dr. Burcu Adiloğlu suistimallere ilişkin teorik çerçeveyi akademik bir bakışla değerlendirmişlerdir. Panelistlerden Cerebra Muhasebe Denetim Danışmanlık ortağı ve ACFE Türkiye yönetim kurulu üyesi Fikret Sebilcioğlu suistimal inceleme mesleğini değerlendirerek suistimal inceleme işinin çerçevesini açıklamıştır. KDK hukuk bürosu ortağı avukat Okan Demirkan ise suistimallerin yasal boyutuna ilişkin açıklamalar yaparak, suistimal inceleme uzmanlarının bu süreçteki yerini değerlendirmiştir. Koç Holding AŞ Denetim Grubu Koordinatörü Murat Çağlar ise işletmelerin bakış açısıyla suistimalleri ve iç denetim fonksiyonunu açıklamıştır. Toplantı ACFE Türkiye tarafından toplantı katılımcılarına plaketlerinin verilmesi ve İÜ İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Göksel Yücel ve ACFE Türkiye başkanı Murat Oltulular'ın bu konudaki çalışmaların devam ettirilmesi niyetlerini beyanı ile sona ermiştir.Information Security and The Future of The Audit Conference, 13 Kasım 2015, Avcılar Kampüsü

İÜ İşletme Fakültesi'nde 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde misafir öğretim üyesi olarak bulunan Prof. Graham Gal,  bilgi  güvenliği  ve denetimin  geleceği konulu  bir  konferans vermiştir. Konferansta Graham Gal, bilginin oluşturulması sürecinde olası hataların nasıl tespit edildiğini, hataların önlenmesi amacıyla ne gibi tedbirler alındığını ve bu sürecin nasıl kontrol edildiğini işletme gözünden değerlendirmiştir. Konferansın ikinci bölümünde ise bilgi güvenliği kavramını denetim boyutu ile değerlendirmiştir.

Post date: 2017-06-10 16:13:48
Post date GMT: 2017-06-10 13:13:48

Post modified date: 2017-06-19 15:27:17
Post modified date GMT: 2017-06-19 12:27:17

Export date: Sat Sep 23 21:50:29 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://isletme.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com