667 Karar Sayılı KHK Uyarınca ”sınav hakkı verilecek öğrenciler” hakkında

667 Karar Sayılı KHK Uyarınca Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilen Öğrencilere İlişkin Açıklamanın 8 inci ve 10 uncu maddeleri uyarınca mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS tamamlayıp başarısız olduğu dersler için sınav hakkı verilecek öğrencilerin 19.10.2016 tarihinde kadar Dekanlığımıza dilekçe ve transkript ile başvurmaları gerekmektedir.

17 Ekim 2016
1699 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi Avcılar Kampüsü

34322 Avcılar -İstanbul

Tel: +90 (212) 473 70 70

Faks: +90 (212) 590 40 00

e-posta: isletme@istanbul.edu.tr