2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Çiftanadal ve Yandal takvimi ve Koşulları

İçerik

11 Ağustos 2016
1964 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi Avcılar Kampüsü

34322 Avcılar -İstanbul

Tel: +90 (212) 473 70 70

Faks: +90 (212) 590 40 00

e-posta: isletme@istanbul.edu.tr