İ.Ü. Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi

İçerik

Aşağıdaki Linkten de Ulaşabilirsiniz.

http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/03/E%C4%9Fitimde-F%C4%B1rsat-EsitligiYonergesi-18.12.20141.pdf

06 Haziran 2016
873 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi Avcılar Kampüsü

34322 Avcılar -İstanbul

Tel: +90 (212) 473 70 70

Faks: +90 (212) 590 40 00

e-posta: isletme@istanbul.edu.tr